Vjollcë Berisha

PROFILI

Pedagoge, botuese, doktor shkencash në filologji

 

PËRVOJA E PUNËS

Universiteti i Tetovës, Fakulteti Filologjik – prej 2006 deri më sot

Pedagoge në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin Filologjik

Shtëpia botuese “SYTH”, Tetovë, 2017

Drejtuese dhe kryeredaktore

Shtëpia botuese Albas, Tetovë, RMV – 2002-2007

Redaktore në shtëpinë botuese “Albas” në Tetovë. Përgjegjëse për redaktimin e librit shkollor dhe kolanës së “leximeve plus”.

 

ARSIMIMI

Doktoroi në Universitetin e Tiranës në vitin 2021

Magjistroi në fushën e letërsisë në Universitetin e Tetovës, në vitin 2010

Studimet deridiplomike për letërsi në Universitetin e Tetovës  (2002-2006)

PËRVOJA TË TJERA

Këshilltare komunale në Komunën e Tetovës – 2009-2017

Bashkëdrejtuese dhe kryeredaktore e shtëpise botuese “SYTH” – Tetovë, 2017-

Pjesëmarrëse në shumë aktivitete letrare, shkencore e krijuese, autore tekstesh letrare, pjesëmarrësë në tryeza shkencore e aktivitete të tjera nga fusha e letërsisë dhe gjuhës. Recensente në dhjetëra libra letrarë, hartuese tekstesh recensuese, e shkrimesh të ndryshme në libra e në media të shkruara elektronike e të shtypura, si revista e gazeta letrare e jo letrare. Opinioniste, pjesëmarrëse në projekte të ndryshme shoqërore.

 

LIBRA TË BOTUAR

Shekulli im i Kadaresë (gjeneza e frymëzimit dhe model i ligjërimit)”, studim, “Albas”, 2018

“Ninullat e kulmit”, përzgjedhje, “Syth’, Tetovë, 2020

“Në xhep. Kam një botë”, poezi, “Albas”, 2005

“Duke luajtur symbyllazi” (antologji e poezisë shqipe të dashurisë), “Syth”, 2020

“Matanë s’ka harrim”, “Syth”, 2021

“Një baba e gjysmë”, 2018

“Ma fal një lepur”, 2020