Rexhail  Ismaili - Sekretar shtetëror

 

Tӫ dhӫnat personale:

Emri mbiemri:   Rexhail  Ismaili

Data e lindjes:   2.11.1966

Vendi I lindjes:   Slupҫan ,komuna e Likovӫs

Gjendja civile:   I martuar,baba i dy fӫmijӫve

Nacionaliteti:   Shqipӫtar

 

Arsimimi:

Shkollӫn fillore e mbaroi nӫ Slupҫan ,kurse  tӫ mesmen nӫ Kumanovӫ

1985-1991 Fakulteti I bujqesiӫ ,Universiteti i Prishtinӫs

                    Inxhinjer I diplomuar i bujqӫsisӫ

 

Eksperienca e punӫs:

Me 30 tetor 2020 ,emӫrohet  Sekretar  shtetӫror  nӫ ministrinӫ e bujqӫsisӫ,pylltarisӫ  dhe ekonomisӫ sӫ ujrave

Qershor  2011-korrik  2020 ,Deputet nӫ parlamentin e Republikӫs sӫ Maqedonisӫ sӫ veriut

Mars 2002- qershor  2011  N.P.Agro-Berza ,udhӫheqӫs i sektorit komercial

Shkurt 2003-gusht 2005 N.P.Agro-berza ,nӫnkryetar  i  kӫshillit drejtues

Shkurt 1999-shkurt 2002 N.P.Agroberza ,Drejtor

 

Seminare:

Mars-qershor  1997 ,CRS-organizimi i shoqatave tӫ bujqӫve

Gusht-tetor  2000 ,ADIZES-eliminimi i barierave gjatӫ export-importit

Janar-qershor 2005 ,SFARM-shkolla pӫr lider tӫ shoqatave tӫ bujqӫve

 

 

Janar-qershor 2006  SFARM-shkolla pӫr trajnim tӫ lidershipit nӫ shoqatat e bujqӫve

Shtator-tetor  2008 ,MBPU -vlerӫsues i duhanit

 

Projekte:

2001-2003 FAO-furnizim tӫ bujqӫve tӫ Likovӫs me farӫ gruri dhe pleh artificial

 

Gjuhӫt:

Gjuha shqipe  (amtare)

Gjuha maqedonase (shkrim lexim)

Gjuha angleze (komunikim)

 

Aftӫsite komjuterike:

Microsoft  Office  (Word,Exel,Power Point)