Ljupço Nikollovski

Kombësia: maqedonе

Datëlindja: 20.8.1983

E-mail: ljupcho.nikolovski@mzsv.gov.mk

Adresa e ministrisë: rr. Aminta Treti nr.2 Shkup

 

Eksperiencë pune

• 30 gusht 2020 - 16 janar 2022

Zëvendëskryeministr i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore

 

• 4 gusht 2020 - 30 gusht 2020

Deputet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

• Korrik 2019 - Dhjetor 2021

Sekretar i Përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë

• Qershor 2017 - Maj 2019

Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

• Dhjetor 2016 - Maj 2017

Deputet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

• 15 nëntor 2015 - 30 dhjetor 2016

Zëvendësministër shtesë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

• Shkurt 2014

Shef i kabinetit të kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë

 

• Viti 2013

Zyrë avokature

 

• 2009 - 2011

- Konsulent dhe Sekretar për Qeverisjen e Korporatës në Institutin e Drejtorëve;

- Konsulent në AGG, Grupi i Analizës dhe Këshillimit, me fokus në burimet njerëzore dhe ligjin e biznesit, fondet dhe financimet e BE-së

 

• 2007 -2008

Praktikant në zyrën avokature "Markovska dhe Andrevski"- Shkup

Arsimi

 

• 2002 deri në 2007

- Jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës

Institucioni: Fakulteti Juridik “Justinianus Primus” – Shkup, Universiteti “St. Kirili dhe Metodi ”- Shkup, drejtimi: e drejta financiare

- Specialist në menaxhim politik

Institucioni: Universiteti i Ri Bullgar, Fakulteti Bullgar i Politikës dhe Këshilli i Evropës

Përfaqësues i autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale

Institucioni: Zyra Shtetërore e Pronësisë Industriale

 

Arsimi aktual

- Master student i studimeve master në programin për të drejtën administrative dhe administratën publike

Institucioni: Fakulteti Juridik "Justinianus Primus" - Shkup, Universiteti "St. Kirili dhe Metodi” - Shkup

 

Gjuhët

• Gjuhe angleze

• Gjuha italiane

 

Aftësitë e informacionit

Aplikacionet kompjuterike:

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, („Semos Education Certificate“)

 

informacion shtese

• Anëtar i Shoqatës së Juristëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

• Anëtar i Shoqatës së Juristëve të Rinj Maqedonas (MYLA)

• Anëtar i Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut (2007 - 2013)

• Ambassador of Knowledge, Life Learning Academia