Lajmërime


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në eventin përmbyllës me rastin e mbylljes së projektit "Mbështetje për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore". Ky event u mbajt në prani të përfaqësuesve të organizatave përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, kooperativave, fermerëve dhe grupacioneve të fermerëve.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, realizoi takim me prodhuesit e orizit në hapësirat e MBPEU-së.


Debati publik do të mbahet më 19 tetor (e martë) duke filluar nga ora 10:00 në Sallën e Madhe të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.


Paraqitja e kandidatëve të interesuar për dhenien e provimit me qëllim të marrjes së licencës për vlerësimin e duhanit , mbaron me 04 tetor 2021. Provimi do të mbahet para komisioni të formuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujerave.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha zhvilloi takimin e parë me ambasadorin e Republikës së Argjentinës, Shkëlqesinë e Tij, Alfredo Atanasov.