Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave rikujton fermerët se është shpallur një thirrje publike për prokurimin e kapanoneve për kafshë me kapacitet deri në 25 tonë në kuadër të masës 121 “Investimet për modernizimin e ekonomive bujqësore”, nënmasa 121.9 – Furnizmi i silosave.


 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave shpalli së fundmi një thirrje publike për masën 115 "Mbështetje për  anëtare aktive në ekonominë shtëpiake bujqësore", e quajtur edhe i njohur si masa "Gruaja rurale".


Në kuadër të fushatës në terren që i afrojmë  masat e Planit Nacional për prodhimin e ushqimit për çdo fermer, sot ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, Ljupço Nikolovski së bashku me drejtorin e Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. , Nikica Bachovski dhe këshilltari shtetëror për zhvillim rural, Trajan Dimkovski, vizituan fermën e shpendëve "Gjashtë vëllezër" në komunën e Studeniçanit.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në eventin përmbyllës me rastin e mbylljes së projektit "Mbështetje për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore". Ky event u mbajt në prani të përfaqësuesve të organizatave përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, kooperativave, fermerëve dhe grupacioneve të fermerëve.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, realizoi takim me prodhuesit e orizit në hapësirat e MBPEU-së.