Lajmërime


Duke dashur që qytetarët të dinë të vërtetën, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ndjen të nevojshme të reagojë ndaj protestës së sotme të kultivuesve. 

Si ministri, me përgjegjësi dhe përkushtim marrim masa dhe kujdesemi për çdo fermer, veçanërisht në këto momente kur, si pasojë e krizës globale të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, fermerët po përballen me kosto të shtuara të prodhimit. 


Duke dashur që qytetarët të dinë të vërtetën, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ndjen të nevojshme të reagojë ndaj protestës së sotme të kultivuesve. 

Si ministri, me përgjegjësi dhe përkushtim marrim masa dhe kujdesemi për çdo fermer, veçanërisht në këto momente kur, si pasojë e krizës globale të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, fermerët po përballen me kosto të shtuara të prodhimit. 


Në takimin tematik të datës 12 maj të organizuar në kuadër të Konferencës Rajonale të FAO-s për Evropë, kushtuar Platformës së Bujqësisë së Gjelbër, zëvendësministri prezantoi prioritetet dhe masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt prodhimit të qëndrueshëm bujqësor, i cili mundëson mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.  


Sistemi i ujitjes Slavishko Pole është në fazën përfundimtare dhe këtë verë, në fund të korrikut, do të vihet në përdorim. 


Vazhdon karvani me fushatën në terren “Mbështetje për çdo fermer”. Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupçoo Nikolovski ka vizituar Manastirin dhe rrethinën.