Lajmërime


Në seancën e rregullt të 45-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, vendosi të shpallë katër shpallje publike për dhënie me qira të tokës bujqësore shtetërore deri në 3 hektarë.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit njofton të gjithë fermerët se afati për thirrjen publike ka skaduar. për përdorimin e fondeve për furnizimit me traktor. Prandaj ftojmë të gjithë të interesuarit që nuk kanë aplikuar të kenë kohë deri më 20 maj. Vlera maksimale që mund të marrë çdo përdorues është deri në 3.500.000 denarë. Mjetet ndahen për periudhën e realizimit të planit të biznesit dhe paguhen çdo vit. 


Duke dashur që qytetarët të dinë të vërtetën, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ndjen të nevojshme të reagojë ndaj protestës së sotme të kultivuesve. 

Si ministri, me përgjegjësi dhe përkushtim marrim masa dhe kujdesemi për çdo fermer, veçanërisht në këto momente kur, si pasojë e krizës globale të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, fermerët po përballen me kosto të shtuara të prodhimit. 


Duke dashur që qytetarët të dinë të vërtetën, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ndjen të nevojshme të reagojë ndaj protestës së sotme të kultivuesve. 

Si ministri, me përgjegjësi dhe përkushtim marrim masa dhe kujdesemi për çdo fermer, veçanërisht në këto momente kur, si pasojë e krizës globale të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, fermerët po përballen me kosto të shtuara të prodhimit. 


Në takimin tematik të datës 12 maj të organizuar në kuadër të Konferencës Rajonale të FAO-s për Evropë, kushtuar Platformës së Bujqësisë së Gjelbër, zëvendësministri prezantoi prioritetet dhe masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt prodhimit të qëndrueshëm bujqësor, i cili mundëson mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.