Lajmërime


“Përkrahja për fermerin maqedonas nuk ka ngjyrë partiake. Gjithmonë dhe sidomos në kohë krize të tilla duhet të bashkohemi dhe t'u japim përparësi kërkesave të fermerëve dhe jo dëshirës së zhveshur për pushtet. Apeloj në emrin tim si ministër dhe në emër të fermerëve dhe familjeve të tyre deputetëve: “Ligjet për mbështetje konkrete për fermerët nuk duhet të bllokohen asnjëherë, e as  për shkak të mosmarrëveshjeve politike”, tha ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, Ljupço. Nikollovski në një konferencë për media.


Sot, në Shkollën në Parkun e Qytetit, Shkup, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave organizoi manifestim me rastin e dhënies së kontratave të verës për mbështetje financiare për kantinat e vogla të verës. Aktiviteti u ndoq nga kantina të vogla familjare të regjistruara në Regjistrin e Prodhuesve të Verës, të cilat prezantuan markat e tyre të verërave për mysafirët dhe vizitorët e parkut. Të gjithë të pranishmit patën mundësinë të shijojnë deguston e verërave maqedonase dhe të njihen me masat dhe politikat e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.


Sot në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit u shpërndanë kontratat për furnizim e sistemeve moderne të ujitjes, ndërtimin e puseve dhe aktivitete tjera të ujërave sipërfaqësore. Në këtë event morën pjesë kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, Ljupço Nikolovski, zëvendësministri Abdylshyqyr Abedini, sekretari i shtetit Rexhail Ismaili, drejtor i Agjencisë për Zhvillim dhe Financa Bujqësore. dhe zëvendës drejtori Abdullah Ramzi.


Në seancën e rregullt të 45-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, vendosi të shpallë katër shpallje publike për dhënie me qira të tokës bujqësore shtetërore deri në 3 hektarë.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit njofton të gjithë fermerët se afati për thirrjen publike ka skaduar. për përdorimin e fondeve për furnizimit me traktor. Prandaj ftojmë të gjithë të interesuarit që nuk kanë aplikuar të kenë kohë deri më 20 maj. Vlera maksimale që mund të marrë çdo përdorues është deri në 3.500.000 denarë. Mjetet ndahen për periudhën e realizimit të planit të biznesit dhe paguhen çdo vit.