Lajmërime


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 01/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 01/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë.


Vendi ynë është përfshirë këtë fundjavë me kushte  jostabile të motit që kanë shkaktuar reshje të rrëmbyeshme shiu dhe breshër në shumë vende të vendit. Ekipet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave janë sot në terren në disa rajone dhe po inspektojnë gjendjen dhe dëmet e shkaktuara nga stuhia. Ministri Nikolovski së bashku me drejtorin e Drejtorisë së Hidrometeorologjisë (HMA) Ivica Todorovski, kanë vizituar Lozovën, e cila dje gjatë natës është përfshirë nga një stuhi e fortë e përcjellur me breshër.


Në kuadër të fushatës "Mbështetje për çdo fermer", sot ishin të pranishëm ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ljupço Nikolovski së bashku me zëvendësministrin Abdylshyqyr Abedini, sekretarin e shtetit Rexhail Ismaili dhe drejtorin e Administratës së Ujërave. .

 


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave njofton fermerët se në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut  është dorëzuar kërkesë për ndryshimin e Programit dhe të Dekretit për mbështetje financiare në bujqësi, me të cilën do të shtyhet afati për aplikim për subvencione. deri më 30 qershor. Meqë të gjitha institucionet kanë dhënë opinion pozitiv, presim që amendamenti të miratohet në seancën e ardhshme të qeverisë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit Ljupçoo Nikolovski, gjatë vizitës së punës në Bruksel, së bashku me drejtorin e Agjencisë së Pagesave Nikica Bachovski, takuan komisionerin e BE-së për Bujqësi Janusz Wojciechowski dhe drejtorin e Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në Wollfrang Brushter në komisionin Europian.