Lajmërime


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 03/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 03/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 02/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 02/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë


Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 178/21), dhe pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për Shpalljen publike nr. 01/22 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri në 3 hektarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/22), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon: Shpallje Publike nr. 01/22 Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe deri më 3 hektarë.


Vendi ynë është përfshirë këtë fundjavë me kushte  jostabile të motit që kanë shkaktuar reshje të rrëmbyeshme shiu dhe breshër në shumë vende të vendit. Ekipet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave janë sot në terren në disa rajone dhe po inspektojnë gjendjen dhe dëmet e shkaktuara nga stuhia. Ministri Nikolovski së bashku me drejtorin e Drejtorisë së Hidrometeorologjisë (HMA) Ivica Todorovski, kanë vizituar Lozovën, e cila dje gjatë natës është përfshirë nga një stuhi e fortë e përcjellur me breshër.


Në kuadër të fushatës "Mbështetje për çdo fermer", sot ishin të pranishëm ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ljupço Nikolovski së bashku me zëvendësministrin Abdylshyqyr Abedini, sekretarin e shtetit Rexhail Ismaili dhe drejtorin e Administratës së Ujërave. .