Lajm


 

Projekti i ri i financuar nga BE për të mbështetur reformat e politikave  dhe legjislacionit të pylltarisë filloi më 1 nëntor 2021 me një kohëzgjatje prej 9 muajsh. Përfituesi kryesor është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU), së bashku me aktorë të tjerë si NP Pyjet Kombëtare, Parqet Kombëtare dhe organizata të tjera pyjore.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, së bashku me drejtorin e Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi Zoran Shapuriq, zhvilluan një takim pune me përfaqësuesit e Këshillit Inicues të prodhuesve të pakënaqur të duhanit dhe Unionit të Shoqatave të Duhanit. Takimi u mbajt në Sallën e Kongreseve të Qendrës Sportive "Boris Trajkovski".

 


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, sot për herë të parë nënshkroi marrëveshjen kolektive me të cilën rregullohet statusi, të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punëtorëve që janë të punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomia e Ujërave.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, sot në sallën e sporteve "Boris Trajkovski" ka realizuar takimin e parë me kultivuesit e rrushit dhe përfaqësuesit e kantinave të verës para fillimit të sezonit me qëllim të informimit në kohë dhe marrjen e aktiviteteve të përbashkëta që ky vit të jetë i suksesshëm.


 

Ndryshimi i klimës imponohet si një kërcënim serioz për prodhimin bujqësor dhe nevojitet një qasje e organizuar për tu përshtatur, por edhe për mbrojtjen e produkteve bujqësore duke i siguruar ato.