Lajm


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski, vizituan fshatin Dihovo, ku njoftuan të gjithë mirëmbajtësit e qingjave se sot  do të kryhet pagesa  për kokët e shënuara. Në llogaritë e 3213 blegtorëve do të paguhen 607.032.300,00 denarë, dhe saktësisht një javë më parë janë paguar subvencionet e destinuara për blegtorët


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski, ishin të pranishëm në aktivitetet e projektit të implementuar nga Programi i Zhvillimit Rural, projekti i rindërtimit të rrugës nga fshati Kazhani deri në fshatin Molovishta - Manastir.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka shpallur një thirrje publike për aplikime për ndihmë financiare përmes Programit të Subvencioneve Kapitale, i krijuar për të financuar investimet në rindërtimin dhe depërtimin e rrugëve hyrëse në tokën bujqësore


Sot në Sveti Nikolle, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, shpërndau marëveshjet për ndarjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit për dhënie me qira deri në dhe mbi 3 hektarë, të cilat u shpallën për rajonin e Sveti Nikollës.

Për thirrjen publike deri në 3 hektarë, u nënshkruan 86 marëveshje me fermerët, për gjithsej 206 hektar tokë. Për thirrjen mbi 3 hektarë u nënshkruan 64 marëveshje për gjithsej 800 hektarë tokë.

"Gjithsej, me dy thirrjet publike për këtë rajon, po ndajmë 1,006 hektarë tokë bujqësore në pronësi të shtetit që jepet me qira, e cila do të prodhojë kultura të ndryshme bujqësore. Këto dy thirrje për ndarjen e tokës bujqësore shtetërore do të kontribuojnë në rritjen e tokës së punueshme dhe prodhimin bujqësor, në të ardhurat më të larta për fermerët dhe hapjen e vendeve të punës, të cilat përfundimisht do ndikojnë në zhvillimin ekonomik të këtij rajoni. Konkretisht, në bazë të marëveshjeve të lidhura për thirrjen publike mbi 3 hektarë do të mundësohet hapja e rreth 50 vendeve të reja pune, tha Ministri Dimkovski.

Kryetari i komunës së Sveti Nikollës, Saso Velkovski, theksoi se me këto dy thirrje publike, jo vetëm që do të rritet toka e punueshme, do të rriten edhe të ardhurat për fermerët dhe do të zvogëlohet papunësia në rajon.

Qëllimi i tokës së ndarë nga dy thirrjet është ngritja e vreshtave dhe plantacioneve me fruta, mbjellja e lajthive, ullinjve, pemëve, zhvillimi i pellgjeve për peshq, ruajtja e bletëve dhe kulturave të tjera bujqësore, zhvillimin e aktiviteteve për sport dhe rekreacion dhe turizmin rural. Dy thirrjet gjithashtu përfshijnë një pjesë të tokës së agrokombinatit Xhumajlija, për të cilën vitin e kaluar kemi nënshkruar 8 marëveshje dhe kemi ndarë 714 hektarë tokë.

 


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski pati një takim pune me kryetarin e komunës së Prespës, Zhivko Gosharevski. Në takim u diskutua për politikat e ardhshme të zhvillimit bujqësor me theks të veçantë për pemishtet, si dhe vendndodhjet e mundshme në Prespë ku është planifikuar ndërtimi i një qendre grumbulluese.