Lajm


Presidenti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski së bashku me Ministrin e Financave Nina Angelovska, Ministrin e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski në konferencën për shtyp prezantuan të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave të Produktit vendas, i cili në tremujorin e fundit të vitit 2019 në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2018 është më i lartë për 3.4%, dhe rritja totale për vitin 2019 është 3.6% e cila tejkalon normën projektuese prej 3.5%.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Çashkës, Goran Stojanovski shikuan punimet në vendin e ndërtimit për ndërtimin e rrugës lokale që do të lidh fshatin Busilici me rrugën rajonale Veles-Prilep. Komuna e Çashkës ka aplikuar për dy projekte përmes Programit të Zhvillimit Rural


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, Zoran Shapuriq, ishin në Prilep me rastin e përfundimit të korrjes së duhanit për vitin 2019.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me kryetarin e Komunës Gjorce Petrov, Aleksandar Naumoski, Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollçe Babovskin dhe Valon Saliu nga Kabineti i kryetarit të Qytetit të Shkupit , ishin të shikojnë punimet e ndërtimit të unazës në fshatin Vollkovo. Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të Programit të Zhvillimit Rural


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Drejtorisë Hidrometeorologjike Ivica Todorovski vizituan Stacionin Meteorologjik në Lazaropole, i  cili u rinovua vitin e kaluar.