Lajmërime


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në ngjarjen që shënoi solemnisht fillimin e korrjes së ZK Pelagonija SHA Manastir. Ngjarja u organizua në një nga fushat e drithërave të kësaj kompanie, e cila është një nga liderët në fushën e agrobiznesit.


Sot, në Klubin e Deputetëve, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në ngjarjen për promovimin dhe ngritjen e vetëdijes së publikut në sferat fitosanitare. Në këtë ngjarje, gjithashtu morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian, drejtorë të institucioneve dhe punonjës të Drejtorisë Fitosanitare. Aktivitetet promovuese nën kompetencat e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mbështeten edhe nga projekti IPA "Përmirësimi i zbatimit të legjislacionit për shëndetin e kafshëve, sigurinë e ushqimit dhe legjislacionin fitosanitar dhe sistemet përkatëse të informacionit".


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, sot në prag të Ditës Ndërkombëtare të Kooperativave, mori pjesë në një ngjarje në qytetin e Resnjës.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha së bashku me përfaqësuesit e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Institutit të Bujqësisë, Konsorciumit We Global, Federatës Kombëtare të Fermerëve dhe përfaqësues nga oranizatat tjera joqeveritare morën pjesë në ceremoninë solemne, me të cilën zyrtarisht mbyllën projektin "Prezantimi dhe zbatimi i masave për rregullimin e përbashkët të tregjeve". Projekti u implementua në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nga Konsorciumi WeGlobal dhe partnerët e tij, me mbështetje financiare nga Instrumenti për ndihmën e para-anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian, me vlerë prej 896,400 mijë eurove.


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha mori pjesë në Panairin Ndërkombëtar të Bujqësisë dhe Blegtorisë AGROEXPO, në Izmir, Turqi.