Lajm


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, vizitoi fshatin Bukovo në rajonin e Manastirit, ku mirëmbahet lloji i famshëm i specit Bukovska.


Sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u dorëzuan kërkesat e para për regjistrimin e kantinave të vogla familjare në regjistrin e prodhuesve të verës. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi, Zoran Shapuriq, zhvilluan një takim në ambientet e MBPEU me përfaqësuesit e kantinave të para të vogla që dorëzuan kërkesat e tyre me dokumentacionin e nevojshëm në Arkivën e MBPEU.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, zhvilloi një takim pune në vendet e gjuetisë Lakavica me disa nga koncesionarët e vendeve të gjuetisë në pjesën lindore të vendit tonë.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Koçanit, Nikollço Ilijev zhvilluan një takim pune me përfaqësuesit e Shoqatës "Ari i Bardhë".