Lajmërime


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nënshkroi marrëveshjet që ofrojnë mbështetje financiare për zhvillimin e rajoneve planifikuese, në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.


 Me qëllim të transparencës së plotë, sot u zhvillua debat publik për përmbajtjen e Projekt-ligjit për Shitjen e Tokës Bujqësore në Pronësi të Shtetit. Në debatin publik morën pjesë ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, partnerët ekonomikë të Ministrisë së Bujqësisë (shoqatat e fermerëve, dhomat e tregtisë, nën-sektorët, grupet shkencore), si dhe të gjitha organizatat e tjera joqeveritare, të cilat kanë shprehur pikëpamje të caktuara lidhur me Ligjin në periudhën e kaluar.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arijanit Hoxha, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikica Baçovski, sot njoftuan thirrjen e re nga programi IPARD 2


Sot, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në ngjarjen që shënoi solemnisht fillimin e korrjes së ZK Pelagonija SHA Manastir. Ngjarja u organizua në një nga fushat e drithërave të kësaj kompanie, e cila është një nga liderët në fushën e agrobiznesit.


Sot, në Klubin e Deputetëve, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, mori pjesë në ngjarjen për promovimin dhe ngritjen e vetëdijes së publikut në sferat fitosanitare. Në këtë ngjarje, gjithashtu morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian, drejtorë të institucioneve dhe punonjës të Drejtorisë Fitosanitare. Aktivitetet promovuese nën kompetencat e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mbështeten edhe nga projekti IPA "Përmirësimi i zbatimit të legjislacionit për shëndetin e kafshëve, sigurinë e ushqimit dhe legjislacionin fitosanitar dhe sistemet përkatëse të informacionit".