Lajm


Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin e Pagesave Direkte skadon në fund të këtij muaji, d.m.th. më 31.07.2020.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, sot inspektoi aktivitetet e fazës së dytë të procesit të konsolidimit të tokës bujqësore në Logovardi, e cila është një zonë bujqësore  shumë e rëndësishme në rajonin e Pellagonisë.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski dhe drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikolçe Babovski, vizituan rajonin e Strumicës ku informuan për fillimin e shpërndarjes së kartelave për shfrytëzuesit e rinj të naftës së gjelbërt.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski ishte në Koçan, qyteti i njohur për prodhimin e orizit. 


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski dhe Drejtori i Drejtorisë për çështje Hidrometeorologjike Ivica Todorovski sot vizituan Komunën e Prespës dhe rajonin e Prespës.