Lajm


Në hapësirat e #MBPEU zëvendësministri Abedini priti në takim Urs Unkauf, drejtorin e shoqatës federale për zhvillimin ekonomik dhe tregtinë e jashtme i cili ishte i interesuar për investim në vendin tonë, në fushën e bujqësisë.Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëpunimi i  kompanive të vendit tonë me kompanitë e Republikës Federale të Gjermanisë të cilët japin mbështetjen e tyre për procesin e mëtutjeshëm duke e parë Republikën e Maqedonisë së Veriut si vend të përshtatshëm, produktiv si dhe duke i cilësuar produktet e vendit tonë me vlerë të lart.Jemi të gatshëm që ne si ministri të japim informacionet e duhura dhe të ndihmojmë për çdo lloj investimi të huaj në vendin tonë.


Maqedonia e Veriut u bë anëtare e BSEC në vitin 2020 dhe që nga fillimi vendi ka qenë aktivisht i përfshirë në sferat sektoriale të bashkëpunimit, duke filluar nga tregtia dhe zhvillimi ekonomik, bankat dhe financat, komunikimi, energjia, transporti, bujqësia dhe agro-industria, shëndetësia, mbrojtja e mjedisit, turizmi, shkenca, teknologjia.Si anëtare e BSEC, Republika e Maqedonisë së Veriut dëshiron të punojë në frymën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë dhe të rrisë respektin dhe besimin reciprok, dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet shteteve anëtare, si parim bazë i bashkëpunimit brenda BESC-së.


Maqedonia e Veriut ka krijuar disa politika dhe projekte bazë për zhvillimin e zinxhirëve të vlerës në bujqësi:➡️Modeli i ri i subvencioneve kombëtare në bujqësi.➡️Strategjia Kombëtare e Sigurisë Ushqimore.➡️Projekti i Modernizimit të Bujqësisë.➡️Projektet e ujitjes, veçanërisht mbështetje për prokurimin e sistemeve moderne të ujitjes dhe për ndërtimin e puseve dhe shfrytëzimin e ujërave.Ministria ndjek një politikë afatgjatë për të mbështetur bujqësinë dhe zhvillimin rural në Maqedoninë e Veriut përmes subvencioneve të rëndësishme kombëtare dhe programeve IPA/IPARD.


- Ky ka qenë një synim dhe premtim i imi, andaj sot kam kënaqësi dhe festë të veçantë. – ka shkruar zëvendësministri Abedini.Arsyeja e hapjes së Njësisë Rajonale të Ministrisë së Bujqësisë është sepse Komuna e Dollnenit ka shumë bujq, të cilët merren me zhvillimin e kulturës së duhanit, që është një ndër kulturat më të pasura për shtetin tonë. Në këtë mënyrë bujqit e kësaj komune nuk do të kenë më nevojë që të udhëtojnë deri në largësi 30 kilometra për çfarëdo informacioni ose dokumenti. Bujqit në këtë Njësi Rajonale do të kenë mundësi të pajisen me informacionet që u nevojiten atyre në lidhje me Ministrinë e Bujqësisë, si edhe të kryejnë shërbimet e duhura në mënyrë sa më të shpejtë.Falemenderojmë kryetarin e komunës së Dollnenit z. Urim Ibeski për bashkëpunim për hapjen e kësaj Njësie Rajonale.- Detyra jonë është që të jemi sa më afër dhe gjithmonë pranë bujqve. – është shprehur me këtë rast zëvendësministri Abdylshyqyr Abedini.


Zëvendësministri Abedini mori pjesë në konferencen e organizuar nga USAID për zhvillimin e ekosistemit të biznesit me të cilët kemi disa vite që diskutojmë dhe punojmë në tema të rëndësishme për rritjen e produktivitetit dhe cilësisë në prodhimtarinë bujqësore.

USAID-i e mbështet Republikën e Maqedonisë së Veriut në përpjekjet për përforcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit.

Ne si ministri kompetente kemi obligim të krijojmë politika dhe masa të bazuara në diskutime të këtilla të thella dhe gjithëpërfshirëse dhe po mundohemi ta zgjerojmë sa më shumë këtë bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara.