Јавни Огласи


Согласно програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 31/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

 ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло од Програмата за финансирање на  земјоделски производители на храна за 2023 година.

 


Согласно програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 31/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од животинско потекло од Програмата за финансирање на  земјоделски производители на храна за 2023 година. 


Согласно програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансиска поддршка за микро земјоделски производители на вино од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година. 


Согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.32/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2023 година.


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

of the Republic of North Macedonia

 

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP) 

Loan No.: 9037-MKПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици