Јавни Огласи


Врз основа на член 4 од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 103/2021), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува Јавен оглас број 03/2023 за ангажирање на практиканти


Republic of North Macedonia

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER ECONOMY

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for targeted training for the potential beneficiaries of the Collecting and Conditioning Centers in Resen and Strumica and the Agri-food Platform in Skopje

Reference No. AMP-CS-CQS-SC1.1


Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

of the Republic of North Macedonia

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP) 

Loan No.: 9037-MK

 

Assignment Title: IT Specialist

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP-CS-IC-SC3.12-1


Проектот „Модернизација на советодавните услуги за земјоделците во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија, во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство спроведува програма за обука на советници во земкјоделството како дел од активностите за воспоставување на новиот Советодавен систем во земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија.

Обуките се наменети за сите заинтересирани субјекти кои имаат завршено студии од областа на земјоделските и ветеринарните науки, како и други релевантни студии поврзани со понудените обуки.


Country: Republic of North Macedonia

Implementing Agency: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

Project: Agriculture Modernization Project

Loan No.: 9037 - MK

Date: June 16, 2023

 Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици