Dimkovski dhe Babovski në Vinicë: Rruga lokale që lidh Vinicën dhe Straçincin ka rreth 50 vjet, por tani ajo do të asfaltohet për herë të parë.

31.1.2020 12:00:00


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Agjencionit për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Gazi Babës Boris Georgievski, vizituan lokalitetet ku kjo komunë i realizoi investimet kapitale përmes masave nga Programi i Zhvillimit Rural.

 

 

Komuna Gazi Babë ka aplikuar për tre projekte përmes masave 321, 322 dhe 323 të destinuara për investime kapitale për zhvillimin rural. Të tre projektet kanë të bëjnë me ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve:

• Rindërtimi dhe shtrirja e një rruge rajonale nga Buteli në Rashtak, me gjatësi 5 km

• Ndërtimin e rrugës  deri në 1 km nga shkolla fillore Naum Ohridski deri në vendbanimin e fundjavës në fshatin Bulaçani

• Ndërtimi dhe rindërtimi i një rruge lokale në Vinicë deri në Straçinci

 

“Njëkohësisht intenzivisht po ndërtohet në disa komuna. Sot jemi në fshatin Vinicë. Këtu dëshmojmë fillimin e ndërtimit të rrugës lokale, e cila do të lidhë Vinicën dhe Straçincin. Kjo rrugë ka ekzistuar për më shumë se 50 vjet, por tani për herë të parë do të asfaltohet nga standardet për ndërtimin e rrugëve. Rruga është e gjatë 2 km dhe vlen 15 milion denarë, mjete të cilat janë siguruar me ndihmë financiare nga kjo qeveri. Ne presim që ajo të përfundojë dhe të vihet në shërbim brenda 10 muajve "- tha Ministri Dimkovski

Vinica është një nga më të bukurat në Skopska Crna Gora dhe shumë vizitorë vijnë këtu sidomos në verë. Rruga që u asfaltua nga masat e Programit të Zhvillimit Rural, do të kontribuojë në një lëvizje më të madhe të banorëve të fshatrave fqinje, si dhe për të rritur numrin e vizitorëve që vijnë për tu çlodhur, ndërsa në veçanti  është e vizituar kisha e Shën Ilijas.

 

"Komuna e Gazi Babës i ka dorëzuar tre projekte deri te Agjencioni për Mbështetje Financiare dhe Zhvillim Rural dhe të tre janë miratuar në shumën totale prej 33.4 milion denarë, d.m.th. është një grant që do të mbulojë harxhimet plotësisht. Vetëm bashkia duhet të paguajë TVSH-në. Realizimi i këtyre projekteve me të vërtetë përmirëson infrastrukturën rrugore në komunë dhe ne vërtetojmë se i kushtojmë vëmendje të veçantë vendbanimeve të vogla të vendosura në zonën rurale, të cilat kanë të njëjtin zhvillim të ekuilibruar si të gjitha zonat e tjera urbane në vend - tha Babovski.

 

Kryetari Georgievski tha se të gjitha këto aktivitete ndërtimore janë vetëm një konfirmim i masave që po merr kjo qeveri për të përmirësuar kushtet e jetesës në zonat rurale.

Për të tre masat nga Programi të Zhvillimit Rural arritën mbi 200 aplikime me projekte kapitale të përgatitura nga të gjitha 80 komunat dhe 8 Rajone të Planifikimit, për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut  miratoi 38 milion euro përmes Programit të Zhvillimit Rural. Me të gjitha projektet e planifikuara për investime kapitale, ne do të përmirësojmë ndjeshëm kushtet e infrastrukturës në pothuajse të gjitha zonat rurale të 80 bashkive në të gjithë territorin.

 

Share