Dimkovski: Vazhdon blerja e mëshqerrave të shtallave, me masën krijojmë potencial gjenetik vendas

7.1.2020 11:00:00


Sot, në fshatin Sokolarci, komuna e Çeshinovë-Obleshevë, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollçe Babovski dhe Kryetari i komunës  Goranço Krstev vizituan objektin në të cilin ruhen 96 mëshqerra, të blera përmes masës 1.2.1 nga Programi  Zhvillimit Rural.

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, për të përmbushur nevojat e blegtorëve, vitin e kaluar ndryshoi masën "Blerja e bagëtive nga importi ose nga organizatat e njohura, në përputhje me Ligjin për Blegtorinë - Furnizimi i mëshqerrave (me përjashtim të mëshqerrave të racës Busha), dele me pedigre për shumim të gjinisë mashkullore dhe femërore, dhi me pedigre për shumim të gjinisë mashkullore dhe femërore. Me kërkesë dhe në interes të blegtorëve masa është ndryshuar dhe për herë të parë është bërë e mundur të bashkëfinancohen blerja e materialit të shumimit të prodhuar gjenetik me cilësi të lartë të bëhet marrëveshja sipas kushteve të tyre.

Me ndryshimet në masën 1.2.1 tash më kemi rezultatet në terren. Në dhjetor në fshatin Logovard, Komuna e Manastirit janë blerë 159 mëshqerra.

"Sot ne jemi dëshmitarë për një prokurim tjetër të masës, këtë herë në fshatin Sokolarci, Komuna e Çeshinovës-Obleshevë. Prokurimi në fshatin Sokolarci është në vlerë mbi 10 milion denarë. Vlera totale e prokurimit të plotë të masës, sipas thirrjes së fundit të vitit të kaluar, arrin në 135 milion denarë ndihmë financiare për prokurimin e 1529 mëshqerrave me pedigre, dhe përqindja e bashkëfinancimit është 50-75% dhe historikisht është mbështetja më e lartë. Deri më tani janë importuar 535 krerë mëshqerrash. Ne presim që importi të vazhdojë në periudhën në vijim dhe të marrë shifrën totale të planifikuar prej 1529 krerë. Përveç mëshqerrave, planifikohen të blihen dele dhe dhie. Në këtë mënyrë ne mundësojmë krijimin e potencialit gjenetik vendas që duhet të ruajmë më tej. - tha Ministri Dimkovski.

 

Nga kjo politikë e MBPEU, më fitimprurësit janë blegtorët që do të jenë në gjendje të rritin kopetë e tyre, me bagëti me potencial të lartë gjenetik, gjë që do të rrisë sasinë e qumështit të papërpunuar. Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikolçe Babovski, theksoi se na gëzon fakti që aplikante janë dy gra që janë bartës të ekonomive bujqësore po mbajnë aplikimin janë të kënaqur me aplikimin, që do të thotë se masat për zhvillimin e bujqësisë arrijnë edhe tek gratë rurale që edhe më tepër inkurajohen të drejtojnë ekonomitë bujqësore, të aplikojnë dhe të përdorin masat e programeve.

"Në thirrjen e fundit kemi lidhur 68 kontrata për import të bagëtive me prejardhje në vlerë prej 135.5 milion denarë, dy prej të cilave janë këtu në Sokolarci. Përmes Programit të Zhvillimit Rural, MBPEU dhe ne si Agjenci kemi treguar se kujdesemi për mbarështimin e bagëtive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithashtu kemi lehtësuar procedurat për marrjen e fondeve të prokurimit të bagëtive. Sëpari lidhin një kontratë dhe më pas investimi shkon për fermerët. Kjo siguron sigurinë për zhvillimin e blegtorisë shtëpiake dhe kështu rrit stokun e bagëtive. ”Tha Babovski

Kryetari i komunës, Goranço Krstev theksoi se hapja e fermave të reja nënkupton zhvillimin e këtij rajoni dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

MBPEU me politikat e saj sjell përparim afatgjatë në blegtorinë, të gjithë industrinë e qumështit duke siguruar prodhimet vendas të qumështit dhe mishit dhe kështu ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë vendase në tërërsi.

 

Share