Nga dita e nesërme fillon kthimi i taksës mbi të ardhurat personale për fermerët, do të paguhen 80 milion denarë 17,000 fermerëve

17.12.2019 14:00:00


Nesër në zyrat e të Ardhurave Publike do të fillojë të paguhet rimbursimi i taksës së të ardhurave personale për fermerët. Në konferencën e sotme të përbashkët për shtyp, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski dhe Drejtoresha e DAP, Sanja Lukarevska, deklaruan se në bazë të kësaj, deri në fund të vitit do të paguhen  80 milion denarë për rreth 17,000 fermerë.

 “Taksa e të ardhurave personale do të kthehet për të gjithë ata fermerë, aktiviteti kryesor i të cilave është bujqësia dhe që kanë fituar të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore deri në 1 milion denarë. Kjo pagesë është për të ardhurat e fituara deri në fund të vitit 2018. Këto para i kthejmë direkt tek fermerët, të cilët gjatë vitit 2018 kanë gjeneruar të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore deri në 1 milion denarë, si të ardhura shtesë, për të riinvestuar dhe rritur prodhimin ", tha Ministri Dimkovski.

Mos paguesit e të TVSH-së kanë të drejtë për kthim të taksës mbi të ardhurat personale, këto janë fermerët të cilët nuk janë pagues të TVSH-së, nuk kanë të ardhura për ndonjë arsye tjetër, fermerët nuk janë të punësuar dhe nuk kanë të ardhura nga qiratë ose lojërat e fatit.

  Kthimi do të bëhet në llogaritë e transaksioneve të fermerëve dhe do të realizohet në disa herë deri në fund të vitit, pra deri sa të shuhet kthimi i plotë.

"Për fermerët që kanë të drejtë për rimbursim dhe për të cilët DAP dhe MBPEU nuk kanë aktualisht informacionin e saktë të llogarisë së transaksionit, DAP do të bëjë një përpjekje për t'i siguruar ato zyrtarisht dhe në kontakt të drejtpërdrejtë me personat. Prandaj, nëse disa nga fermerët kanë ndonjë ndryshim gjatë vitit, ne i bëjmë thirrje ta informojnë në DAP. Qytetarët që fitojnë të ardhura vetëm nga bujqësia mund të marrin një rimbursim deri në 20,000 denarë. Për më tepër, ata gjithashtu u përjashtuan nga procedurat administrative siç janë aplikimi për regjistrim si tatimpagues dhe pagesa e tarifave administrative, "tha drejtoresha Lukarevska.

Në fillim të vitit 2018, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndryshoi Ligjin për taksën e të ardhurave personale, i cili rriti pragun për të ardhura të realizuara nga shitja e produkteve bujqësore nga 300,000 denarët e mëparshëm në 1.000.000 denarë. Përveç ndryshimeve legjislative, procedurat tatimore për fermerët janë thjeshtuar në mënyrë të konsiderueshme, siç është paraqitja e kërkesave për regjistrim dhe pagesa e tarifave administrative.

 

Share