Ministri Dimkovski në vizitë në "NIKSI" Kumanovë, një kompani e suksesshme e industrisë së mishit që është përfituese e programit IPARD 2

16.12.2019 14:00:00


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski vizitoi kompaninë "NIKSI" nga Kumanova, që është një tjetër histori suksesi e kompanive vendase që përfitojnë nga programi IPARD.

NIKSI është vendosur në një strukturë moderne, ndërtimi dhe pajisjet e të cilit janë plotësisht në përputhje me Standardet Kombëtare dhe të Sigurisë Ushqimore dhe të Cilësisë së Produkteve.

NIKSI është një dëshmi tjetër që vendi ka aftësinë dhe njohuritë institucionale për të realizuar projekte në shkallë të gjerë.

"Me mbështetjen financiare të programit IPARD, NIKSI ka marrë rreth 40,000 euro, mjete për pajisje, domethënë për blerjen e një makinerie moderne të prerjes së sallamit, duke e bërë procesin e prodhimit më efikas, më të lehtë dhe më të sigurt. Kjo kompani prodhon një kapacitet prej 1500 kg. në ditë, dhe për produktet e tij të mishit, përdor mish të freskët nga furnitorët vendas dhe vetëm 10% të importeve. Investime të tilla në kapacitetet përpunuese kanë një rëndësi të madhe jo vetëm për modernizimin e bujqësisë, por edhe për zhvillimin e ekonomisë së përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut "- tha Dimkovski.

Po ashtu, Ministri Trajan Dimkovski theksoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave janë lëvduar disa herë nga përfaqësuesit e Delegacionit Evropian në Maqedoni, si vendi me shfrytëzimin më të madh të programit IPARD 2 dhe në krahasim me vendet e rajonit të Evropës Juglindore, Republika e Maqedonisë së Veriut është përfituesi më i mirë i IPARD 2.

Rezultatet e përdorimit të këtyre fondeve janë të dukshme në vendin tonë. Fermerët dhe industria ushqimore që kanë aplikuar , tashmë i  përdorin këto mjete për investime. Kështu është edhe rasti me "NIKSI". Mjetet nga këto fonde përdoren për të ndihmuar fermerët dhe kompanitë në industrinë ushqimore, për të rritur prodhimin e tyre, për të shprehur potencialin e tyre dhe për të zhvilluar standardet evropiane.

Këto hapa vendimtarë të biznesit të një kompanie shtëpiake janë një histori suksesi inkurajuese dhe motivuese. NIKSI është një shembull i denjë për tu ndjekur dhe shërben si një motivim për iniciativat e tjera të biznesit, dhe MBPEU do të vazhdojë të zhvillojë masa dhe politika për zhvillimin gjithëpërfshirës të sektorit bujqësor.

 

Share