Fillimi i suksesshëm i zbatimit të ndryshimeve në masën 1.2.1

25.12.2019 15:00:00


Sot, në fshatin Logovardi, Komuna e Manastirit, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikolçe Babovski dhe Drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Zoran Atanasovski vizituan 159 mëshqerra që mbahen në karantinë, të blera nën masën 1.2.1 të Programit të Zhvillimit Rural.

"Një qasje proaktive në krijimin e masave së bashku me blegtorët është duke dhënë rezultate. Këtë vit ne kemi bërë ndryshime gjatë aplikimit për masën 1.2.1 për mbarështimin e gjedheve nga Programi i Zhvillimit Rural, që është prokurimi i demave me gradë të lartë. Nëpërmjet masës, rreth 1.600 mëshqerra do të importohen nga Gjermania, Hungaria, Republika Çeke dhe të tjerët, në varësi të asaj se ku zgjodhën vetë fermerët. Buxheti është rritur shumë herë, këtë vit do të shpenzohen afro 2.5 milion euro. Ne nuk ndalemi këtu, hapat e ardhshëm do të jenë si ta ruajmë këtë potencial gjenetik "- deklaroi Ministri Dimkovski.

Me ndryshimet në masën 1.2.1 rezultatet tashmë janë të dukshme.

"Këtë vit me ndryshimet e programit që ishin në interes të fermerëve, Agjensia dhe blegtorët nënshkruan gjithsej 68 kontrata me vlerë 135.5 milion denarë, të cilat do të importojnë 1460 kokë elite dhe 1133 dele. Ne mundësojmë formimin e bagëtive me potencial të lartë gjenetik ”- tha drejtori Babovski.

Në karantinën Logovardi janë të vendosura 159 mëshqerra, që është vetëm një pjesë e prokurimit të planifikuar që pritet të zbatohet plotësisht deri në fund të janarit 2020.

Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Zoran Atanasov theksoi se karantina është një masë që zbatohet në të gjithë botën nga të gjitha standardet ndërkombëtare në interes të shëndetit të kafshëve dhe njerëzve.

 Politikat e zhvillimit bujqësor që MBPEU i zbaton me sukses do të ndihmojnë blegtorët tanë të rrisin bagëtinë me potencial të lartë gjenetik, dhe kjo do të rrisë sasinë e qumështit të papërpunuar.

Dragan Ilievski, drejtor i lëndëve të para në Bimilk, tha që ata prisnin përfitimet e projektit shumë shpejt.

Qëllimi përfundimtar është përparimi i sektorit të blegtorisë, industrisë së qumështit dhe ekonomisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në tërësi.

 

Share