Kryeministri Zaev: Ndërtimi i fermës blegtorale në Prilep do të kontribuojë në zhvillimin e blegtorisë, do të sigurojë prodhimin e mishit dhe vende pune të reja

23.12.2019 14:00:00


Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, në lidhje me ndërtimin e fermës blektorale "Tokë e artë", tha se është një kontribut në zhvillimin ekonomik lokal të komunës së Prilepit dhe rrethinës së saj duke rritur numrin e të punësuarve, duke promovuar ekonominë lokale në familje dhe pjesën e tregut në afërsinë me standardet më të larta botërore për prodhimin e sigurt të ushqimit, duke përmbushur kërkesat e klientëve.

"Ky është investimi më i madh nga IPARD dhe ne jemi të lumtur që sot mund të njoftojmë pët të. Kjo është një strukturë investimi shumë thelbësore që duhet të ndërtohet për zhvillimin e majmërisë së gjedhit dhe mbarështimit të gjedhit në përgjithësi, i cili kryesisht siguron importe të viçit. E rëndësishme është  që të hapen vende të reja të punës dhe më në fund do të kemi prodhim të viçit në shtëpi, në tregun tonë dhe për qytetarët tanë ", tha kryeministri Zaev, duke shtuar se ky investim gjithashtu paraqet një simbiozë të miqësisë së madhe midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë Federale. , i cili në tregti tejkalon 4 miliardë euro.

Kryeministri Zaev theksoi se ky investim është një shembull se si përvoja dhe njohuritë nga jashtë duhet të sillen në shtëpi dhe të dërgon një mesazh për të rinjtë, të kthehen në shtëpi, pasi ekzistojnë kushte për investime, zhvillim dhe përparim.

"Këtë e  vërteton kjo kompani. Përmes prizmës të mbështetjes përmes programit IPARD dhe çdo mbështetje institucionale, ne tregojmë se kujdesemi për zhvillimin e balancuar rajonal, zhvillimin ekonomik lokal dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, i cili është një shërbim dhe ju jeni në realizimin e ideve tuaja ", përfundoi kryeministri Zaev.

Zëvendës kryeministri, Bujar Osmani, Koordinator Kombëtar i IPA-s, sqaroi se përmes Programit IPA të Zhvillimit Rural në dispozicion për periudhën 2014-2020, qëndrojnë 60 milion euro dhe tha se ai është i bindur për përdorimin e suksesshëm të këtij instrumenti. .

"Kjo është një përgatitje e drejtpërdrejtë e vendit dhe sektorit bujqësor për të zbatuar politikën evropiane bujqësore dhe fondet në dispozicion gjatë anëtarësimit. Nga këndvështrimi im, unë mund të them me kënaqësi që përvoja e përdorimit të këtyre fondeve po rritet si në aspektin e kapacitetit institucional ashtu edhe për sa i përket plotësimit të nevojave të përdoruesve dhe disponueshmërisë së burimeve të financimit për idetë dhe potencialet e tyre të biznesit ", tha Osmani,  ai shtoi se përmes përafrimit institucional me politikën e BE-së për sigurinë e ushqimit, arrihet konkurrencë e kompanive maqedonase dhe mundësi që produktet maqedonase të tregtohen në BE.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski, theksoi se Kompania Tokë e Artë ka tërhequr pjesën më të madhe të fondeve nga programi IPARD 2 nga masa:  Investimeve në mjete materiale për ekonomitë bujqësore. Investimi i përgjithshëm është në shumën 2, 5 milion euro, nga të cilat 1.5 janë fonde që do të kthehen në llogarinë e investitorit pas ndërtimit të kompleksit.

"Investimet në blegtorinë, janë jashtëzakonisht të rëndësishme për industrinë e mishit, e cila është duke u zhvilluar për dy vjet e gjysmë të fundit," tha Ministri Dimkovski.

Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski, tha se ky është një moment historik, sepse për herë të parë ne nuk kthejmë mjete dhe shteti nuk do të paguajë dënime për fonde të papërdorura, por do të kërkojmë më mjete para nga BE për të realizuar më shumë kapacitete të tilla të suksesshme që do të zhvillojnë agro-sektorin vendas.

"Të dhënat e fundit tregojnë se ne jemi në rrugën e duhur. Deri më tani janë lidhura, 1,441 marëveshje  përmes programit IPARD 2 me një vlerë të përgjithshme prej 32.2 milion euro ”, tha drejtori Babovski dhe njoftoi se thirrja e re për Masën 1 - Investimet në mjetet themelore të ekonomive bujqësore, është duke u zhvilluar.

Ndërtimi dhe pajisja e kësaj fermë - Tokë e artë me pajisje moderne sipas standardeve evropiane, është një investim me vlerë gati katër milion euro. Mbi 2.5 milion euro janë pranuar si pjesë e bashkëfinancimit, nga të cilat një milion euro janë siguruar nga investitori, fondet e mbetura si një grant i pakthyeshëm janë siguruar nga IPA në vlerë prej mbi 1.1 milion euro, ndërsa bashkëfinancimi kombëtar është 375,000 euro. .

 

Share