Zëvendësministri Abedini morri pjesë në manifestimin tradicional ,,Vjelja e mollës së Prespës 2022" që organizohet për herë të 22-të nga ana e Komunës së Resnjës.

27.9.2022 14:45:00


Manifestimi, shënon fillimin e vjeljes së mollës në Prespë me këputjen ceremoniale të mollës së parë në pemishten e Swisslion Agroplod.Manifestimi përfshinte aktivitete të shumta në fushën e bujqësisë, kulturës, turizmit, artit dhe sportit.U shqyrtua edhe çështja e projektit të pikave grumbulluese ku një ndër ata e përfshin edhe Prespën e financuar nga banka botërore.Në këtë manifestim u ndanë edhe çmime për femerët më të mirë.

Në bazë të programit për pagesa direkte u paguan 444 milionë denarë subvencione për mirëmbajtjen e pemishteve për 10.723 shfrytëzues.Shuma e pagesave direkte për mollat është 41.000 denarë për hektar, përkatësisht 50.000 denarë për hektar për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të raportuar prej së paku 1 hektar deri në maksimum 5 hektarë.Ne si ministri vazhdojmë të krijojmë politika dhe masa të suksesshme, dhe ti mbështesim financiarisht të gjithë fermerët që janë faktorët kryesor në zhvillimin dhe rritjen e ekonomisë së vendit tonë.

Share