15.9.2022 16:05:00


Sot zëvendësministri Abdylshyqyr Abedini mori pjesë në Kongresin ndërkombëtar në Durres i cili organizohet me qëllim të ndarjes së zhvillimeve shkencore në lidhje me shkencën dhe teknologjinë. 
Tema e kongresit përfshinë të gjitha fushat e shkencës dhe të teknologjisë materiale nga fushat të ndryshme të ndërlidhura si energjia, shkenca ushqimore dhe teknologji tjera përkatëse, të cilët prekin disciplinat shkencore që lidhen me sektorin e bujqësisë. 
Zëvendësministri Abedini mbajti fjalim mbi temën shkenca dhe teknologjia e ushqimit dhe teknologjitë e qëndrueshme mjedisore në bujqësi.
Këto tema janë veçanërisht të rëndësishme për sektorin e bujqësisë dhe mbrojtjen e mjedisit.

Share