Zëvendësministri Abedini morri pjesë në fillimin e ndërtimit të sistemit të ujitjes në Pishicë

14.7.2022 09:15:00


Zëvendësministri Abedini morri pjesë në fillimin e ndërtimit të sistemit të ujitjes në Pishicë, një sistem që do të ujitë kultura të ndryshme bujqësore në një sipërfaqe prej 30 hektarësh. Ky sistem është projektuar në kuadër të projektit “Sisteme vaditjeje të vogla, me kosto të ulët, të pranueshme për mjedisin, të mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian nëpërmjet fondeve të programit IPA”. 

Përveç këtyre sistemeve të vaditjes në Koliçinë dhe Pishicë, po punohet për përfundimin e sistemit të vaditjes në Tearcë , ndërkaq sistemi i vaditjes në Kolibar është në fazën e tenderimit.

Ne kujdesemi për çdo fermer duke krijuar politikat dhe masat e duhura për zhvillimin dhe mbështetjen e bujqësisë. 

Share