Аprovuar 900 milion denarë, mjete shtesë për Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2020

17.11.2020 17:00:00


Në seancën e sotme të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë aprovuar 900 milion denarë, mjete shtesë për Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2020. Këto fonde do të përdoren për të paguar detyrimet e prapambetura nga Programi për mbështetjen financiare në bujqësi për vitin 2019 edhe atë për:

- Qumështin për blerës të regjistruar, edhe atë pagesa për periudhën nga tetori 2018 deri në shtator 2019,

- Për kulturat kopshtore (frutet) në kapacitetet përpunuese

- Për kulturat kopshtore (perimet) në kapacitetet përpunuese,

- Mbështetje financiare për prodhimin organik,

- Mbështetje financiare për zonat me mundësi të kufizuara,

- Pagesa finaciare nga masa të tjera.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, edhe në kohë krize, kujdesen për fermerët e tyre të cilët janë hallka më e rëndësishme në procesin e sigurimit të ushqimit dhe zhvillimit të ekonomisë.

 

 

 

Dokumente për tu shkarkuar

Програма за Капитални субвенции за развој на плански региони од областа на земјоделството
Share