Ministri i bujqësisë, blegtorisë dhe ekonomisë së ujërave, Аrjanit Hoxha, sot mori pjesë në tribunën publike

23.9.2020 12:00:00


Ministri i bujqësisë, blegtorisë dhe ekonomisë së ujërave, Аrjanit Hoxha, sot mori pjesë në tribunën publike të organizuar nga Kryetari i Komunës së Resnjës, Zhivko Gosharevski ku debatuan për mbrojtjen e pasurisë natyrore “Liqenin e Prespës” ku së bashku me ministrin e Ekologjisë dhe Planifikimit Hapësinor z.Naser Nuredini treguam gatishmërinë tonë për t’u angazhuar në gjetjen e një zgjidhje afatgjate për mbrojtjen e Liqenit të Prespës si një pasuri e veçantë natyrore.

Share