Sot, Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore miratoi një vendim me të cilin bisedimet me prodhuesit dhe kantinat e verës morën një kornizë ligjore.

22.9.2020 16:00:00


Sot, Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore miratoi një vendim me të cilin bisedimet me prodhuesit dhe kantinat e verës morën një kornizë ligjore.
Kjo vërteton kujdesin dhe reagimin e shpejtë të institucioneve ndaj pasojave të shkaktuara nga pandemia Kovid-19 dhe ndryshimit të klimës që ndikuan drejtpërdrejt në cilësinë e rrushit.
Qeveria e udhëhequr nga Kryeministri Zoran Zaev dhe ministria MBPEU e udhëhequr nga Ministri Hoxha, kanë treguar se janë partnerë me të gjithë palët e prekura.
Vendimi është si më poshtë:
✅4 denarë mbështetje nga programi Kovid për të gjithë prodhuesit rrushi i të cilëve do të blihet për përpunimin e verës dhe produkteve të distilimit të verës.
✅2 denarë mbështetje nga programi Kovid për rrush të plotë të dorëzuar në kantinat e verës.
✅Mbështetja nga programi për pagesa direkte mbetet 2 denarë, e cila zgjerohet jo vetëm për varietetet Smederevka dhe Vranec por edhe për rrushin tjetër me cilësi të lartë.
✅20% zëvendësim i transportit për eksportin e verës me shumicë dhe 30% për verën në shishe
✅Të gjithë eksportuesit e rrushit të verës do të mbështeten në mënyrën vijuese: 2 denarë për rrushin e eksportuar deri në 12 milion kilogram; 3 denarë për rrushin e eksportuar nga 12 deri 25 milion kilogram dhe 4 denarë për mbi 25 milion kilogram rrush të eksportuar.
Ne gjithashtu presim që të gjitha kantinat e verës t'i përmbahen çmimeve të rëna dakord nga takimet e mëparshme. Fjala është fjalë!

Share