SHPALLJE PUBLIKE Nr.04 / 2019 për paraqitjen e kërkesave për përdorimin e fondeve nga Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural për 2019

30.4.2019 11:00:00


1. LËNDA E SHPALLJES

Lënda e kësaj shpallje është dhënia e mbështetjes finaciare për masat e mëposhtme:

KAPACITETET PRODHUESE TË APLIKUESIT

Kodi i masës

Emri i masës

Vlera maksimale e kostove të pranueshme për përdorues

121

Investime për modernizimin e fermave bujqësore

Deri në 3.500.000 denarë të kostos së pranueshme për individ

 

Dokumente për tu shkarkuar

Share