Thirrje publike për ekspert të jashtëm ndërkombëtar për të përgatitur një Strategji për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore

27.1.2021 13:00:00


Në kuadër të projektit "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore në Maqedoninë e Veriut", CARE planifikon të punësojë një ekspert ndërkombëtar të jashtëm për të ndërmarrë përgatitjen e një Strategjie për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore. Dokumenti duhet të hartohet, dakordohet dhe miratohet nga CARE dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU).

Afati i fundit i aplikimit është 10 shkurt 2021, aplikimi bëhet në emailin:
care.macedonia@care.org

Për më shumë informacione në lidhje me shërbimet e këshillimit mund të gjenden në ToR të detajuar që është i disponueshëm linkun e më poshtëm:

ToR – Strategy for cooperatives development_2021-01-21

Action plan for Development of Strategy

Share