Jавен оглас број 01/2023

03.02.2023 13:00:00


Врз основа на Член 22 став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 143/2019 и 14/2020), Член 23 став (4) од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 110/2019, 267/2020, 151/2021 и 288/2021) и Член 11 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлуки за избор

Документи за превземање

Одлука за избор - РМ 1
Одлука за избор - РМ 2
Одлука за избор - РМ 3
Одлука за избор - РМ 4
Одлука за избор - РМ 5
Одлука за избор - РМ 6
Одлука за избор - РМ 7
Одлука за избор - РМ 8
Одлука за избор - РМ 9
Одлука за избор - РМ 10
Одлука за избор - РМ 11
Одлука за избор - РМ 12
Одлука за избор - РМ 13
Одлука за избор - РМ 14
Одлука за избор - РМ 15
Одлука за избор - РМ 16
Одлука за избор - РМ 17
Одлука за избор - РМ 18
Одлука за избор - РМ 19
Одлука за избор - РМ 20
Одлука за избор - РМ 21
Одлука за избор - РМ 22
Одлука за избор - РМ 24
Одлука за избор - РМ 25
Одлука за избор - РМ 26
Одлука за избор - РМ 27
Одлука за избор - РМ 28
Одлука за избор - РМ 29
Одлука за избор - РМ 30
Одлука за избор - РМ 31
Одлука за избор - РМ 32
Одлука за избор - РМ 33
Одлука за избор - РМ 34
Одлука за избор - РМ 23
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици