ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ, ВАЛАНДОВО, ГЕВГЕЛИЈА, КОЧАНИ, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, ГОСТИВАР, ДЕМИР ХИСАР, БИТОЛА, ОХРИД, РЕСЕН И КИЧЕВО

19.09.2022 09:20:00


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19. 261/19 и 89/22), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21 ) , Одлуката на Владата на Република  Северна  Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/22)  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН  СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ, ВАЛАНДОВО, ГЕВГЕЛИЈА, КОЧАНИ, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, ГОСТИВАР, ДЕМИР ХИСАР, БИТОЛА, ОХРИД, РЕСЕН И КИЧЕВО

Документи за превземање

Javen povik
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици