ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

02.06.2022 12:45:00


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен  ОГЛАС бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари. Повеќе за огласот, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог. 

Почитувани на ден 04.07.2022 година во 13 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во големата сала ќе има јавно отварање на Јавниот оглас 04/22.

 

Документи за превземање

ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Образец на понуда за Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Предлог површини до 3 хa Берово
Предлог површини до 3 ха Виница
Предлог површини до 3ха Битола
Предлог површини до 3ха Велес
Предлог површини до 3ха Гевгелија
Предлог површини до 3ха Делчево
Предлог површини до 3ха Кавадарци
Предлог површини до 3ха Македонски Брод
Предлог површини до 3ха Штип
Понуда за износот на годишната закупнина
Решение за поништување на дел од огласот
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици