ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

02.06.2022 12:30:00


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен  ОГЛАС бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари. Повеќе за огласот, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог. 

Почитувани на ден 04.07.2022 година во 09 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во големата сала ќе има јавно отварање на Јавниот оглас 03/22.

Документи за превземање

ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Образец на понуда за Јавен оглас бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Предлог површини до 3 ха Валандово
Предлог површини до 3ха Кочани
Предлог површини до 3ха Крива Паланка
Предлог површини до 3ха Крушево
Предлог површини до 3ха Прилеп
Предлог површини до 3ха Пробиштип
Предлог површини до 3 ха Струмица
Предлог површини до 3ха Радовиш
Понуда за износот на годишната закупнина
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици