ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

03.05.2022 09:55:00


Врз основа на член 35 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15,  193/15, 39/16, 83/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 150/21) и Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите вршење на стопански риболов на риболовната зона “Далјан“ бр. 40-9596/12  (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 262/21), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните подрачја, формирана од Владата на Република Северна Македонија, со Решение бр. 40-13782/10-21 од 8 февруари 2022 година, објавува ЈАВЕН ПОВИК 2/202за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици