Со EXIM системот се овозможува електронски да се поднесе барање за издавање на дозволи за увоз и извоз од страна на економски оператор до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и електронско издавање на дозволите од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со исполнување на условите и правилата за регистрација кои се поместени на веб страната www.exim.gov.mk (линк до почетната страница на EXIM), економските оператори можат електронски преку истиот линк да поднесат барање за дозволите кои се во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги издава следните дозволи:

 

Р.Б Шифра Име на дозвола Постапка Износ на АТ ( во денари) Други надоместоци ДН (да/не) Рок на одговор (во денови) Рок на важност (во денови) Забелешка
1 Е002 Одобрение за извоз на ореови, црешови и костенови трупци Извоз 600 не 15 90 нема
1 Е017 Одобрение за извоз на трупци, огревно дрво и други производи од дрво Извоз 600 не 15 90 нема
1 I006 Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја Увоз 600 не 15 60 нема
1 I024 Барање за издавање на одобрение за увоз на производи за заштита на растенијата Увоз 250 не 15 60 нема

 

Регулатива за примена на EXIM

a.    Закон за шумите
b.    Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја
c.    Закон за рибарство и аквакултура
d.    Одлука за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз
e.    Упатство за користење на EXIM систем за оператори за дозволите E002 и E017– Превземи
f.    Упатство за користење на EXIM систем за оператори за дозволите I006 – Превземи
g.    Упатство за уплата на административни такси - Превземи

 

Обрасци за поднесување на барања за дозвола во хартиена процедура

a.    Барање за лиценца Е002 – Превземи
b.    Барање за лиценца Е017 – Превземи
c.    Барање за лиценца I006 – Превземи
d.    Барање за лиценца I024

 

Статистика

a.    Квартален извештај за период октомври - декември 2012 - Превземи

 

Корисничка поддршка

Административна поддршка
Контакт телефон: Снежана Доневска 070/409962 snezana.donevska@mzsv.gov.mk
Техничка поддршка
Фросина Тончевска, frosina.toncevska@mzsv.gov.mk


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици