Со EXIM системот се овозможува електронски да се поднесе барање за издавање на дозволи за увоз од страна на економски оператор до Фитосанитарната управа и електронско издавање на дозволите од страна на Фитосанитарна управа. Со исполнување на условите и правилата за регистрација кои се поместени на веб страната www.exim.gov.mk (линк до почетната страница на EXIM), економските оператори можат електронски преку истиот линк да поднесат барање за дозволите кои се во надлежност на Фитосанитарна управа.

 

Фитосанитарна управа ја издава следната дозвола:

 

Р.Б Шифра Име на дозвола Постапка Износ на АТ ( во денари) Други надоместоци ДН (да/не) Рок на одговор (во денови) Рок на важност (во денови) Забелешка
1 I002 Барање за издавање на одобрение за увоз на производи за заштита на растенијата увоз 1000 не 15 60 нема

 

Регулатива за примена на EXIM

a.    Закон за Производи за заштита на растенија
b.    Одлука за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз
c.    Упатство за користење на EXIM систем за оператори – Превземи
d.    Упатство за уплата на административни такси - Превземи

 

Обрасци за поднесување на барања за дозвола во хартиена процедура

a.    Барање за лиценца I002 - Превземи

 

Статистика

a.    Квартален извештај за период октомври - декември 2012 - Превземи

б.    Квартален извештај за период јануари - март 2013 - Превземи

в.    Квартален извештај за период април - јуни 2013 - Превземи

 

 

Корисничка поддршка

Административна поддршка
Александар Диље, aleksandar.dilje@mzsv.gov.mk
Техничка поддршка
Фросина Тончевска, frosina.toncevska@mzsv.gov.mk


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици