Со EXIM системот се овозможува електронски да се поднесе барање за издавање на дозволи за увоз од страна на економски оператор до Државниот инспекторат за земјоделство и електронско издавање на дозволите од страна на Државниот инспекторат за земјоделство.

Со исполнување на условите и правилата за регистрација кои се поместени на веб страната www.exim.gov.mk (линк до почетната страница на EXIM ), економските оператори можат електронски преку истиот линк да поднесат барање за дозволите кои се во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство.“

 

Дозволи кои се во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство

 

Р.Б Шифра Име на дозвола Документи потребни за издавање на дозволата Постапка Износ на АТ ( во денари) Други надоместоци ДН (да/не) Рок на одговор (во денови) Рок на важност (во денови) Забелешка
1 I005 Потврда за извршен органолептички преглед и земени мостри дозвола I005 увоз 100 да 15 30 еднократна дозвола
2 I009 Влезен документ за репродуктивни животни и приплоден материјал дозвола I009 увоз 100 да 15 30 еднократна дозвола


Регулатива за примена на EXIM

a.    Закон за Државен инспекторат за земјоделство - Превземи
b.    Упатство за користење на EXIM систем за лиценца I005 за оператори - Превземи

c.    Упатство за користење на EXIM систем за лиценца I009 за оператори - Превземи

d.    Упатство за уплата на административни такси - Превземи
e.    Упатство за уплата на дополнителни надоместоци - Превземи

 

Обрасци за поднесување на барања за дозвола во хартиена процедура

a.    Барање за лиценца I005 - Превземи
b.    Барање за лиценца I009

 

Статистика

a.    Квартален извештај за период октомври - декември 2012 - Превземи

б.    Квартален извештај за период јануари - март 2013 - Превземи

в.    Квартален извештај за период април - јуни 2013 - Превземи

г.     Квартален извештај за период јули - септември 2013 - Превземи

д.    Квартален извештај за период октомври - декември 2013 - Превземи

ѓ.    Квартален извештај за период јануари - март 2014 - Превземи

е.    Квартален извештај за период април - јуни 2014 - Превземи

ж.   Квартален извештај за период јули - септември 2014 - Превземи

з.    Квартален извештај за период октомври - декември 2014 - Превземи

ѕ.    Квартален извештај за период јануари - март 2015 - Превземи

и.    Квартален извештај за период април - јуни 2015 - Превземи

 

Со цел унапредување на функционалностите на ЕХИМ системот, согласно предвидената Активност од Акциониот план за реализација на препораките од Анализата на ЕХИМ и процесот на плаќање, Ве известуваме дека со одбирање на дадениот/овој документ овозможен ви е преглед на сите законски и подзаконски акти кои се поврзани со процесот на издавање на лиценците во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство, при постапките за увоз на пратки, а кои се издаваат на централно ниво во канцелариите на Државниот инспекторат за земјоделство, согласно погоре дадените упатства.

 

Корисничка поддршка
Административна поддршка

Контакт телефон: 02 3121 462
Нада Најдовска, nade.najdovska@mzsv.gov.mk 070403995
Техничка поддршка
Фросина Тончевска, frosina.toncevska@mzsv.gov.mk


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици