Реден бр.

 

Информација

 

Брзи линкови

1

Стратешки документи на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Стратешки документи

2

Буџет на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (по години)

Буџет

3

Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

Усвоени извештаи за реализација на Буџет

4

Ревизорски извештаи

Ревизорски извештаи

5

План за јавни набавки

Јавни набавки

6

Внатрешна организација (надлежности на Министерството и организациските единици)

За нас

7

Органограм на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Органограм

8

Правилник за систематизација на работни места

Правилник за систематизација на работни места

9

Список на лица вработени во Министерството

Список на вработени во МЗШВ

10

Законодавство (Закони, подзаконски акти, упатства)

Закони и подзаконски акти

Интерни акти  

11

Обрасци

Услуги

12

Тарифници

Услуги

13

Листа на информации од јавен карактер

Слободен пристап на информации од јавен карактер

14

Контакт – лице задолжено за информации од јавен карактер

Службени лица за посредување на информации од јавен карактер

15

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

16

Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Драганчо Стојчев, државен советник за правни работи

e-mail: draganco.stojcev@mzsv.gov.mk

тел. за контакт: 070 409 905

17

Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон

 Михаела Михајловска-Јовевска, помлад соработник во сектор за рурален развој

е-mail:mihaela.mihajlovska@mzsv.gov.mk

тел. за контакт: 075 446 246

18

Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања

Контакт

19

Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста

Регистри

20

Биографии

Министер

Заменик министер

Државен секретар  

21

Соопштенија, јавни повици/огласи, најави за активности

Почетна

Соопштенија

Јавни огласи и повици

 


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици