Програмата за полагање на испитот за професионален корисник, дистрибутер или советник ги содржи следните прописи и градиво:

 1. Закон за фитофармација (*), консолидирана верзија објавена на www.mzsv.gov.mk;
 2. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (*), консолидирана верзија објавена на www.mzsv.gov.mk;
 3. Закон за хемикалии, консолидирана верзија објавена на www.mzsv.gov.mk;
 4. Прирачник за обука на советник, дистрибутери и професионални корисници за одржлива употреба на фитофармацевтски производи, издание Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, интерен прирачник објавен на www.mzsv.gov.mk;
 5. Прирачник за контролен преглед на машините и опремата за апликација на пестициди, издание Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, интерен прирачник објавен на www.mzsv.gov.mk;
 6. Прирачник за општа фитофармација, издание Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, интерен прирачник објавен на www.mzsv.gov.mk;
 7. Прирачник за земјоделци ГЛОБАЛГАП Верзија 4.0, интерен прирачник објавен на www.mzsv.gov.mk;
 8. Интегрална заштита на винова лоза, пиперка и домат од позначајните штетници и болести во Северна Македонија, издание на FAO од поддршка за одобрување на националниот надзор на штетници кај растенија и системот за фитосанитарна сертификација (TCP/RER/3705);
 9. Општа енотомологија, д-р Душан Спасов и м-р Биљана Атанасова, издавач Универзитет Гоце Делчев Штип 2012 година;
 10. Земјоделска фитопатологија (општ дел), д-р Филип Пејчиновски и д-р Саша Митрев, издавач Јавна научна установа  Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, 2007 година и
 11. Раст и развој кај растенијата, Џејмс Д Мецгер, извадок од Наука за растенијата, раст, развој и примена на култивираните растенија –Тетово 2007 година, објавен на www.mzsv.gov.mk

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ДИСТРИБУТЕР И СОВЕТНИЦИ

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ 


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици