Предлог документи

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ШУМИ

Нацрт- Закон за основање на Агенција за шуми (02.11.2023)

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (02.11.2023)

Објавено на 27.10.2023 година 

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/47BMJDZ 


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ (*)

Нацрт- Закон за шумите (*(02.11.2023)

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (02.11.2023)

Објавено на 27.10.2023 година 

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/47hO7fm 


ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Нацрт - Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (30.10.2023) 

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулатива (30.10.2023)

Објавено на 24.10.2023 година 

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/49H4401 


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДОНИРАЊЕ НА ВИШОК НА ХРАНА

Нацрт - Закон за донирање на вишок на храна (20.07.2023) 

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (20.07.2023)

Објавено на 13.07.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/4bR1ohH 


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ПОПИС НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2024 ГОДИНА

Нацрт - Закон за Попис на земјоделството во  Република Северна Македонија, 2024 година (20.07.2023)

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (20.07.2023)

Објавено на: 10.07.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/3T8czd0


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА 

Нацрт- Закон за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата (01.06.2023) 

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (01.06.2023)

Објавено на: 25.05.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/3wJmazP 


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ

Нацрт - Закон за вршење на официјални контроли (24.04.2023)

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (24.04.2023)

Објавено на: 18.04.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/4c6EWRS


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Нацрт-Закон за изменување и дополнување на законот за квалитетот на земјоделските производи (24.04.2023)

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (24.04.2023)

Објавено на: 18.04.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/3PcpOs2 


ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Нацрт-Закон за органско земјоделско производство (28.02.2023)  

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата (28.02.2023)

Објавено на: 23.02.2023

Линк за доставување на коментари на ЕНЕР: https://bit.ly/3V8sOcT 


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици