МЗШВ Централа
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Централа
Адреса: ул. Јуриј Гагарин бр. 15 Скопје
Контакт телефон: +389 (0) 2 3134 477
E-mail: [email protected]
Берово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Берово
Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 2 Берово
Контакт телефон: +389 (0) 33 470 081
E-mail: [email protected]
Битола
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Битола
Адреса: ул. 1 Мај бб Битола
Контакт телефон: +389 (0) 47 237 419
E-mail: [email protected]
Валандово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Валандово
Адреса: ул. 4 Јули бр. 1 Валандово
Контакт телефон: +389 (0) 34 381 752
E-mail: [email protected]
Велес
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Велес
Адреса: ул. Панко Брашнар бр.1 Велес
Контакт телефон: +389 (0) 43 231 931
E-mail: [email protected]
Виница
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Виница
Адреса: ул. Бел камен бб Виница
Контакт телефон: +389 (0) 33 361 319
E-mail: [email protected]
Гевгелија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Гевгелија
Адреса: ул. Борис Карпузов бб Гевгелија
Контакт телефон: +389 (0) 34 213 708
E-mail: [email protected]
Гостивар
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Гостивар
Адреса: ул. Браќа Гиновски бб Гостивар
Контакт телефон: +389 (0) 42 214 464
E-mail: [email protected]
Дебар
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Дебар
Адреса: ул. 8 Септември бб Дебар
Контакт телефон: +389 (0) 75 402 378
E-mail: [email protected]
Делчево
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Делчево
Адреса: ул. Солунска бб Делчево
Контакт телефон: +389 (0) 33 413 282
E-mail: [email protected]
Демир Хисар
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Демир Хисар
Адреса: ул. Маршал Тито бб Демир Хисар
Контакт телефон: +389 (0) 47 276 329
E-mail: [email protected]
Кавадарци
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Кавадарци
Адреса: ул. Маршал Тито бб Кавадарци
Контакт телефон: +389 (0) 43 415 188
E-mail: [email protected]
Кичево
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Кичево
Адреса: ул. Борис Кидрич бр.1 Кичево
Контакт телефон: +389 (0) 45 225 175
E-mail: [email protected]
Кочани
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Кочани
Адреса: ул. Раде Кратовче бр.1 Кочани
Контакт телефон: +389 (0) 33 272 124
E-mail: [email protected]
Кратово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Кратово
Адреса: ул. Маршал Тито бб Кратово
Контакт телефон: +389 (0) 31 482 699
E-mail: [email protected]
Крива Паланка
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Крива Паланка
Адреса: ул. Маршал Тито бб Крива Паланка
Контакт телефон: +389 (0) 31 376 606
E-mail: [email protected]
Куманово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Куманово
Адреса: ул. 11 Октомври бб Куманово
Контакт телефон: +389 (0) 31 426 727
E-mail: [email protected]
Крушево
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Крушево
Адреса: ул. Никола Ѓурковиќ бб Крушево
Контакт телефон: +389 (0) 48 477 359
E-mail: [email protected]
Македонски Брод
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Македонски Брод
Адреса: ул. 7 Септември бр.4 Македонски Брод
Контакт телефон: +389 (0) 45 274 770
E-mail: [email protected]
Неготино
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Неготино
Адреса: ул. Ацо Аџиилов бб Неготино
Контакт телефон: +389 (0) 43 365 299
E-mail: [email protected]
Охрид
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Охрид
Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 57 Охрид
Контакт телефон: +389 (0) 46 262 476
E-mail: [email protected]
Прилеп
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Прилеп
Адреса: ул. Питу ГАдреса: ули бр.2 Прилеп
Контакт телефон: +389 (0) 48 422 571
E-mail: [email protected]
Пробиштип
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Пробиштип
Адреса: ул. Јордан Стојанов бр.1 Пробиштип
Контакт телефон: +389 (0) 32 483 124
E-mail: [email protected]
Радовиш
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Радовиш
Адреса: ул. Александар Македонски бб Радовиш
Контакт телефон: +389 (0) 32 635 605
E-mail: [email protected]
Ресен
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Ресен
Адреса: ул. Плоштад Маршал Тито бб Ресен
Контакт телефон: +389 (0) 47 451 467
E-mail: [email protected]
Свети Николе
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Свети Николе
Адреса: ул. Плоштад Илинден бб Свети Николе
Контакт телефон: +389 (0) 32 443 640
E-mail: [email protected]
Струга
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Струга
Адреса: ул. Ристо Крле (зграда бр.4) Струга
Контакт телефон: +389 (0) 46 786 433
E-mail: [email protected]
Струмица
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Струмица
Адреса: ул. Ленинова бб Струмица
Контакт телефон: +389 (0) 34 346 290
E-mail: [email protected]
Тетово
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Тетово
Адреса: ул. ЈНА бб Тетово
Контакт телефон: +389 (0) 44 338 873
E-mail: [email protected]
Штип
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица Штип
Адреса: ул. Генерал Михајло Апостолски бб Штип
Контакт телефон: +389 (0) 32 385 071
E-mail: [email protected]