Јавен оглас бр. 03/15
Дата на објава: 
10 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на јавен оглас бр.03/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.03/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина  од  4565ха 07ар 24м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Договорени минималните цените откупни цени на оризот
Дата на објава: 
1 Октомври 2015
foto.jpg

Белиот оризот да се откупува со почетна цена од 50 денари по килограм. Ова денеска на работниот состанок во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство го договорија претставници на откупувачите,земјоделските здруженија и на оризопроизводителите.

Жетвата на оваа житна култура е на почеток , поради што  Министерството ќе продолжи да ја следи состојбата со откупот и во зависност од движењето на цените на пазарот и доколку има потреба ќе се оддржи уште еден состанок.


СООПШТЕНИЕ
Дата на објава: 
1 Октомври 2015

 

СООПШТЕНИЕ

за полагање на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун

за кандидатите кои добиле решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за исполнување на услови за полагање на испит

за добивање на лиценца за процена на тутун

 

 

Полагањето на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ќе се спроведува во просториите на Испитниот Центар кој се наоѓа на следната локација: улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1-Скопје (во близина на Универзална сала), на 05 ноември 2015 година, со почеток од 11 часот и завршување до 13 часот.

Истиот се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку десет прашања со пет опции за заокружување од кој една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).


Министерот Цветков го отвори саемот „Агрофуд“.
Дата на објава: 
1 Октомври 2015
agrofud.jpg

За квалитетно и конкурентно земјоделско производство неопходни се напредни технологии, повисоки стандарди за квалитет и безбедност на храна, поголема финансиска поддршка и инвестиции, како и прилагодување кон барањата на потрошувачите, рече денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, отворајќи го годинашниот 65. Саем  за широка потрошувачка „Агрофуд“.

Земјоделското производство во Македонија, нагласи Цветков, ги задоволува потребите на домашниот пазар со висок процент од околу 95 отсто, а во одредени потсектори е и извозно ориентирано и конкурентно на странските, а пред се на европскиот пазар.

- Владата во изминатите години е примарно насочена кон подобрување на конкурентноста на стратешките извозно ориентирани земјоделски производи, паралелно со зголемување на обемот на производство заради задоволување на домашните потреби, што се реализира преку низа мерки и политики, вклучувајќи го и драстичното зголемување на финансиската поддршка за инвестиции, истакна министерот.


Оглас за вработување во проектна единица
Дата на објава: 
29 Септември 2015

Оглас за вработување во проектна единица за Resident Twinning Adviser (RTA) Assistant и преведувач за “Further strengthening of AFSARD and preparing the Agency for the programming period 2014 - 2020”:

 

Прочитај повеќе: http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/1591


Syndicate content