Известување
Дата на објава: 
14 Мај 2015

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР

 

Се известуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и/или за полагање на  испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, дека е потребно да достават барање (пријава) која содржи:

- Име и презиме на кандидатот, адреса на кандидатот, ЕМБГ, датум и место на раѓање и

- доказ за уплатен надомест за полагање на испитот

Средствата за полагање на испитот се уплаќаат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 

Прашањата за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, содржани во јавно достапната база, се објавени на следниот линк http://e-prasanja.mk

 

Прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата потребни за подготовка за полагање на испитите се:

 


Јавен увид: Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година
Дата на објава: 
7 Мај 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 2 став (2) од Законот за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/15), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ја става на

 

Ј а в е н У В И Д

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година

 

 

I.Предмет на јавен увид

 

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште

во државна сопственост за  2015 година

 

Член 1

Додаток за превземање: 

„Вина од Македонија“ со конкретна стртатегија и визија до 2020 година
Дата на објава: 
5 Мај 2015
132626145.jpg

До 2020 година најмалку 50 отсто од вкупната количина извезено вино да биде во шише, а вредноста да забележи пораст од најмалку 45 проценти. Ова е целта на здружението „Вина од Македонија“ кое денеска одбележува пет години работење.

 

Во стратегискиот план 2015 - 2020, здружението ги таргетира пазарите во Европа (Англија, Германија, Бенелукс, Данска, Русија), САД со Канада и Азија (Кина и Јапонија).

 

Предвидува и обезбедување поддршка за секторот, вклучувајќи развој на лозарството и винарството, за извозот преку заеднички маркетинг и промоција, градење на брендот и имиџот на македонските вина на регионалните и меѓународните пазари.

 

- Македонија последниве десет години направи голем исчекор, произведува вина од светска класа, но сега е потребно тоа да се продаде за што е неопходен добар маркетинг, заедничко, здружено настапување и учество на најголемите саеми, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков кој присуствуваше на свечената седница со која беше одбележан јубилејот.

 


Германска компанија гради откупно дистрибутивен центар во Богданци
Дата на објава: 
24 Април 2015
P4240016.JPG

Германската компанија „Таурус фарм“ денеска почна со изградба на откупно дистрибутивен центар за овошје и зеленчук во Богданци. На поставување на камен-темелникот присуствуваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков.

Цетков истакна дека Владата започна проект за инвестиции во откупно дистрибутивни центри кои треба да обезбедат полесен пласман на овошје и зеленчук преку примена на современи технологии на прием, селекција, калибрација и комори за складирање и дека поддршката се состои во обезбедување атрактивни локации и техничка поддршка во административни  процедури.

- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство понуди 27  можни локации за  откупно дистрибутивни центри со површина од 1 до 17 хектари од кои веќе се продадени 11 локации во Богданци, Ресен, Гевгелија, Кочани, Облешево, Неготино, Штип, Врапчиште, Илинден и Пехчево, истакна Цветков и нагласи дека заради зголемен интерес од страна на потенцијални инвеститори во процедура за пренамена се уште четири локации во Валандово, Босилово, Струмица и Могила.


Повик за изразување на интерес за земјоделско земјиште за Џумајлија во Република Македонија
Дата на објава: 
9 Март 2015

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на Р.М. објавува повик за изразување на интерес со цел закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост во Џумајлија, со површина од 4,435 ха (локација, источниот дел на Македонија). Целта на огласот е заинтересираните компании да достават писмо за интерес за инвестирање во земјоделскиот сектор.

 

Компаниите треба да достават бизнис план кој го вклучува следново:

- Износ на вкупните инвестиции;

- Опис на применетите технологии, спецификација на механизацијата, и

- Планираниот број на вработени по години;

 

Со цел да се идентификуваат заинтересирани страни, Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на Р.М. ги поканува потенцијалните инвеститори да достават писмо за изразување на интерес.

Писмото за изразување на интерес треба да биде доставено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во електронска форма, рок за доставување: до 22 април 2015. (За дополнителни информации, слободно контактирајте ги контакт лицата).

 

Додаток за превземање: 

Syndicate content