Јавен оглас бр. 03/15
Дата на објава: 
10 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на јавен оглас бр.03/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.03/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина  од  4565ха 07ар 24м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Исправка за Јавен повик 02/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во Јавниот Повик бр. 02/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над 3 хектари објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 02/15 можете да ги прочитате тука.


Исправка за Јавен повик 01/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во  Јавниот повик бр.01/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 01/15 можете да ги прочитате тука.


Стартуваше Проектот за развој на живинарството во Македонија
Дата на објава: 
3 Септември 2015
P9030055.JPG

Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, Михаил Цветков претпладнето ја отвори почетната работилница од Проектот за развој на живинарството во Македонија. Станува збор за Проект што се спроведува со техничка помош од Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации – ФАО, во чија реализација се вклучени и меѓународни и домашни експерти. Покрај нив, на денешниот старт на работилницата присуствуваа и претставници од владини институции, бизнис секторот, индивидуални производители, факултети и од невладиниот сектор.

 

Во поздравното обраќање, министерот Цветков рече дека државата ќе помогне за развој на живинарството во Македонија. Планот е во идната година од Буџетот да бидат издвоени околу 3 милиони евра за да се изгради фабрика за производство на јајца во прав и конзервирани јајца, а доколку биде неопходно ќе се гради и кланица и ќе се организира кооперативи за производство на бројлерско месо и производство на пилиња и матични јата.


Охридското Езеро порибено со триста илјади единки подмладок ендемична пастрмка
Дата на објава: 
2 Септември 2015
5542.jpg

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денеска присуствуваше на порибувањето на Охридското Езеро со 300.000 единки од ендемичниот вид охридска пастрмка. Рибите се со должина од седум до осум сантиметри и тежина 2,5 до три грама, а подмладокот изведен од првото измолзување пастрмка спроведено на 17 јануари оваа година.

 

Министерот Цветков при посетата на Хидробиолошкиот завод во Охрид потсети дека Владата на РМ секоја година, согласно годишните програми за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата, предвидува мерки и обезбедува потребни финансиски средства за изведување на вештачки мрест и порибување на езерата. За годинешното порибување на езерото со ендемичен вид охридска пастрмка се издвоени средства во износ од 7,5 милиони денари, за излов, одгледување и порибување со околу 2,4 милиони единки пастрмка.

 


Syndicate content