Продолжен рокот за пријавување за субвенции за земјоделско и сточарско производство
Дата на објава: 
27 Мај 2015
Ministerstvo za zemjodelstvo 0502.jpg

Рокот за пријавување за субвенции за земјоделско и сточарско производство е продолжен до 30 следниот месец. Одлуката за продолжување на рокот за еден месец ја донесе Владата на синоќешната седница.

 

- Правиме се што е во наша можност за да им излеземе во пресрет на земјоделците и затоа го продолживме рокот до 30 јуни, - рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков по денешната обиколка на опитните полиња на „Агроунија“ и презентацијата на македонските сорти сертифицирана пченица во рамките на одбележувањето на Денот на пченицата.


Цветков: Со сертифициран семенски материјал до поголеми приноси
Дата на објава: 
27 Мај 2015
132658838.jpg

Македонија има природен потенцијал за квалитетно и конкурентно земјоделско производство кое со примена на напредни технологии, современи техники и знаење ќе даде позитивни резултати изразени преку повисоки приноси и приходи, како и подобрен стандард на живеење на населението во руралните средини.

Ова го истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков на прославата на Денот на пченицата во скопската компанија Агроунија, специјализирана за производство на сертифициран пченичен семенски материјал.

- Согласно Стратегијата за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година планираме покриеноста на домашната потрошувачка на пченица да изнесува 80 наместо сегашните 60 отсто. Постигнувањето на овие цели е условено од зголемувањето на приносот над 3.500, па и 4.000 килограми по хектар преку употреба на сертифицирано семе, примена на соодветни агро-технички мерки во дадени услови на производство и запазување наминималните услови за добра земјоделска практика и заштита на животната средина, порача Цветков.


Јавен повик за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост
Дата на објава: 
26 Мај 2015

Влада на Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Врз основа на член 4 став 1 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица (“Службен весник на Република Македонија” бр.72/2015), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува


Ј А В Е Н П О В И К
за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица

Додаток за превземање: 

Известување
Дата на објава: 
14 Мај 2015

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР

 

Се известуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и/или за полагање на  испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, дека е потребно да достават барање (пријава) која содржи:

- Име и презиме на кандидатот, адреса на кандидатот, ЕМБГ, датум и место на раѓање и

- доказ за уплатен надомест за полагање на испитот

Средствата за полагање на испитот се уплаќаат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 

Прашањата за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, содржани во јавно достапната база, се објавени на следниот линк http://e-prasanja.mk

 

Прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата потребни за подготовка за полагање на испитите се:

 


Јавен увид: Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година
Дата на објава: 
7 Мај 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 2 став (2) од Законот за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/15), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ја става на

 

Ј а в е н У В И Д

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година

 

 

I.Предмет на јавен увид

 

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште

во државна сопственост за  2015 година

 

Член 1

Додаток за превземање: 

Syndicate content