Blage Cvetkovic - Zëvendës ministër

Blage Cvetkovic mori postin e Zëvendësministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me 26 dhjetorë 2017.

Është i lindur me 07.04.1957 në f.Cetricë - Kumanovë

Nacionaliteti: Serb

Inxhinier i diplomuar bujqësorë – Dega vreshtari-pamtari  viti 1982

I punësuar nga viti 1984 deri në vitin 2017 në “Klecovce” DOOEL, Kumanovë