Nefrus Çeliku - Sekretar shtetëror

 

Nefrus Çeliku mori postin e Sekretarit shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në vitin 2017.

Nefrus Çeliku ka lindur më 02.11.1966 në fshatin Cërvicë, Kërçovë. I martuar, baba i dy fëmijëve.

U emërua Sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në vitin 2017.

Nacionaliteti: Shqipëtar

 

Arsimimi:

- Shkolla e mesme “Mirko Mileski”, Kërçovë

- Inxhinier Agrar, Prodhime bimore, Fakulteti Bujqësor i Tiranës, Univerziteti Bujqësor i Tiranës

-  Mastër në shkencat agronome, Fakulteti Bujqësor i Tiranës, Univerziteti Bujqësor i Tiranës

 

Eksperienca profesionale:

2003 Bashkëpuntor i ri në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Kërçovë

2000 – 2005 Kryetar i Këshillit të Komunës së Osllomej, Komuna Osllomej

2005 – 2009 Këshilltar në Komunën e Osllomej, Komuna Osllomej

2009 –2011 Këshilltar Shtetëror, Qeveria e Republikës së Maqedonisë

2012-2017 Këshilltar Shtetëror për farëra dhe materiale fidanore, Minisitria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

 

Gjuhët: Anglisht, Sërbokroatisht

 

Aftësitë kompjuteristike: MS Office, internet, Power Point, Corel Draw

 

Të dhëna shtesë:

Mars 2002 – Maj 2002 Anëtar i Komisionit rajonal për regjistrimin e popullësisë në Republikën e Maqedonisë, Enti Shtetëror Statistikor

Shkurt 2003 Kryetar I Qendrës për Zhvillim Rural, Kërçovë

2005 Forcimi I kapacitetëve të fermerëve të vegjël, SFRAM Shkup, LRF Shkup, SIDA Shkup dhe Federata e fermerëve të Republikës së Maqedonisë

2005 Shkolla e lidershipit, SKANGRI dhe SIDA Shkup

Mars 2006 – Qeshor 2006 Anëtar i Komisionit rajonal për regjistrimin e bujqësisë në Republikën e Maqedonisë, Zyra shtetërore statistikore e Republilkës së Maqedonisë

Shkurt 2008 – Prill 2008 Anëtar i Komisionit Komunal për zgjedhje lokale, Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Republikës së Maqedonisë