Ljupço Nikolovski mori postin e Ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në 2017.

Ka lindur më 20.08.1983 në Kriva Pallankë.

Nacionaliteti: Maqedonas
EKSPERIENCA PROFESIONALE
Shkurt 2014

Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë
2013

Avokat – Zyrë avokatie
Мај 2009 - 2011

Këshilltar për resurse njerzore dhe e drejta afariste (e drejta afariste, menaxhimi i burimet njerëzore, fondet e BE-së dhe financimi) në AAG - Analysis and Advisory Group
Sekretar në Institutin e drejtorëve në Maqedoni

2007 - Maj 2008

Avokat / këshilltar ligjor në Zyrën e avokatisë "Markovska dhe Andreeveski"

ARSIMIMI:

2007 - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” – jurist i diplomuar me provimin e jurisprudencës të dhënë
Diplom specializimi për menaxhim politik - Universiteti i Ri Bullgar, Shkolla Bullgare e Politikës dhe Këshillit të Evropës
Përfaqësuesi i autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në vitin 2012
(Në vazhdim) - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” - Master programi për të drejtën administrative dhe administratës publike
GJUHËT:

• Anglisht rrjedhshëm, fillestar në Italisht

Aftësitë kompjuterike:

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, (Certifikata "Semos Education")

Të dhëna shtesë
Anëtar i Shoqatës së juristëve të Republikës së Maqedonisë
Anëtar i Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj
Anëtar i Shoqatës së avokatëve të Maqedonisë