Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë dhe Grupi i Përhershëm Punues për Zhvillim Rural Rajonal (GSP) në Evropën Juglindore, këtë vit organizuan takimin e dymbëdhjetë vjetorit të ministrave të bujqësisë nga Evropa Juglindore, që do të mbahet më 15 Nëntor, të enjten në Strugë, Republika e Maqedonisë.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në periudhën e kaluar ka ndërmarr një sërë masash për zhvillimin e rritjes së frutave, veqanërisht prodhimin e mollëve.


Agjencia për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, informon prodhuesit e rrushit, që prej sot ka filluar dorëzimi i aplikacioneve për mbështetje financiare, për rrushin e prodhuar dhe rrushin e ndorëzuar të llojeve Vranac dhe Smeredevka në kapacitet e regjistruar për prodhimin e verës në vend.


Të gjitha njësitë e qeverisjes vendore nga sot e deri më 17 nëntor do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga "Programi për Zhvillim Rural", e posaçërisht për "Masën 124 investime në infrastrukturë për qasje në tokën bujqësore", dmth rindërtimit ose depërtimit në rrugët e qasjes në tokën bujqësore.


Qeveria në mbledhjen e djeshme solli vendim për mjeteve e dedikuara nga programi për efikasitetin e energjisë dhe energjive të rinovueshme, të cilat do të përdoren për të financuar projekte në fushën e ujitjes,  të  implementuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.