Lajmërime


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka nxjerrë një Dekret që pezullon të gjitha afatet për thirrje të hapura për Programet Kombëtar dhe IPARD 2 Programit, tha në konferencën e sotme për shtyp Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimi Rural Nikolçe Babovski.


Lidhur me ndalimin e ri të lëvizjes që solli Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila hyn në fuqi nga sot (e mërkurë 08.04.2020) , Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i informon fermerët :


Sot, Ministrat e Bujqësisë nga vendet e Evropës Juglindore, në organizim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Maqedonisë së Veriut dhe Grupit të Përhershëm të Punës për Zhvillimin Rural Rajonal të EJL, zhvilluan një video takim mbi ndikimin e virusit KOVID 19 në sektorin e bujqësisë. në Ballkanin Perëndimor, si dhe për aktivitetet e mundshme të përbashkëta në ballafaqimin me pasojat.


Në seancën e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut vendosi të zgjasë afatin ligjor për lidhjen e marëveshjeve për prodhimin dhe blerjen e duhanit për korrjen e vitit 2020, marrëveshje që lidhen nga prodhuesit e duhanit me blerësit e regjistruar të duhanit.


Lidhur me ndalimin e ri të lëvizjes që solli Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila hyn në fuqi nga dita e mërkurë 08.04.2020 , MBPEU informon fermerët :