Lajmërime


Agjencia për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, informon prodhuesit e rrushit, që prej sot ka filluar dorëzimi i aplikacioneve për mbështetje financiare, për rrushin e prodhuar dhe rrushin e ndorëzuar të llojeve Vranac dhe Smeredevka në kapacitet e regjistruar për prodhimin e verës në vend.


Të gjitha njësitë e qeverisjes vendore nga sot e deri më 17 nëntor do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga "Programi për Zhvillim Rural", e posaçërisht për "Masën 124 investime në infrastrukturë për qasje në tokën bujqësore", dmth rindërtimit ose depërtimit në rrugët e qasjes në tokën bujqësore.


Qeveria në mbledhjen e djeshme solli vendim për mjeteve e dedikuara nga programi për efikasitetin e energjisë dhe energjive të rinovueshme, të cilat do të përdoren për të financuar projekte në fushën e ujitjes,  të  implementuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.


Prej sot fillon paraqitja e kërkesave për marrjen e subvencioneve për fazën e tretë për qumështin e dorë zuar dhe të prodhuar nga lopët, delet dhe dhitë.


Në sesionin e sotëm, qeveria solli vendim që të futë një subvencion të ri të përkohshëm për prodhuesit e mollëve. Në veçanti, prodhuesit e mollëve që do të dorëzojnë prodhimin e tyre tek blerësit e regjistruar, do të marrin një subvencion prej 3 denarë për kilogram mollë të dorëzuar.