Lajmërime


Sot në llogaritë e 26 aplikantëve janë paguar 82,832,825,00 denarë  për pula të amortizuara të therrura në kapacitete të therrjes.


 Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  pagoi 61 milion denarë tek 1,972 mirëmbajtës të dhive. Bëhet fjalë për  masën "Pagesa direkte për kokë dhie", shfrytëzues të së cilës janë ekonomitë bujqësore me të paktën 10 krerë dhi të të gjitha kategorive.


Për tetë ditë domethënë deri më 10 mars përfundon thirrja publike për masën 113 "Mbështetje për nxitjen e  prodhimit bujqësor". Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit u bën thirrje të gjithë fermerëve të rinj deri në 40 vjeç që brenda afatit të paraqesin aplikime për ndihmë financiare për të rritur prodhimin bujqësor. Këtë vit mbështetja financiare është rritur nga 10,000 në 20,000 euro.


Në rrjedhë janë ditët e informimit për masën 1 "Investime në mjete materijale për ekonomitë bujqësore" në kuadër të Programit IPARD 2. Mbështetja totale financiare nën këtë thirrje është 9,216,693 euro ose 568,147,394 denarë


Të gjithë fermerët që dëshirojnë të modernizojnë fermat e tyre nga sot deri më 14 Prill 2020, do të jenë në gjendje të aplikojnë për ndihmë financiare përmes Programit IPARD 2. Bëhet fjalëpër masën "Investime në mjete materiale  për ekonomitë  bujqësore" nga Programi IPARD 2.