Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikollovski sot bashkë me kryetarin e komunës së Rankovcës, Ivica Toshevski, u takua me banorët dhe fermerët e këtij rajoni. Në takim u diskutua për gjendjen aktuale në bujqësi, propozimet e fermerëve, si dhe masat që MBPEU i ka ndërmarrur për zhvillimin e bujqësisë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikollovski së bashku me kryetarin e Probishtipit, Dragan Anastasov mbajtën një takim pune me menaxhmentin e hidrocentralit Zletovica në Probishtip.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikollovski sot u takua me fermerët në tregun e qytetit në rajonin e Vallandovës. Në këtë takim u diskutua për situatën aktuale në bujqësi, propozimet e fermerëve nga rajoni i Vallandovës dhe masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 


Ky projekt rajonal është mbështetur nga Organizata për ushqim dhe agrokulturë pranë Kombeve të Bashkuara – FAO-s, në të cilën përveç Republikës së Maqedonisë së Veriut gjithashtu marrin pjesë edhe Republika e Shqipërisë dhe Malit të Zi.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikollovski mori pjesë në asamblenë e sotme të Federatës Kombëtare të Fermerëve. Në fjalën e tij Nikolovski paraqiti masat nga Programet e reja për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe politikat e ardhshme të ministrisë.